ממה מורכב ראיון כנות הקשר, מהן חובות משרד הפנים, אילו זכויות יש למבקשים – עיקרים

בני הזוג (אזרח ישראלי וזרה או אזרחית ישראל וזר) שעוברים ברשות האוכלוסין את ההליך המדורג לקבלת אזרחות מכוח קשר הזוגיות, אלמנות ואלמנים לאזרחי ישראל שלא השלימו את ההליך המדורג עקב פטירת בן הזוג, בנות זוג זרות שהפסיקו את ההליך עקב אלימות במשפחה, הורים לישראל המבקשים מעמד מכוח נוהל הורה קשיש, הורים לחיילים המטופלים בלשכות משרד הפנים על-פי נוהל הורי חיילים, זרים שהגישו בקשה למעמד בישראל מטעמים הומניטריים ועוד כהנה וכהנה קבוצות של נתינים זרים מוזמנים מעת לעת למשרד הפנים לצורך קיום ראיון.

הראיון (לעתים מכונה גם "תשאול" או "שימוע") הוא האמצעי היעיל ביותר מבחינת משרד הפנים שעומד לרשות המדינה לשם בחינה ואישוש המידע שנמסר על-ידי המבקשים. מי מטעם משרד הפנים רשאי לערוך ראיון? כל נציג של הרשות שהוסמך לכך. כיצד זה עובד? הראיון מתקיים בצורה של שיחה: המראיין שואל שאלות והמרואיין משיב. ממצאי התשאול מהווים בסיס חשוב ביותר להחלטה שבסוף מגבש משרד הפנים – אם לאשר את הבקשה, אם לדחות אותה או אם להתנות את אישורה בתנאים כאלה ואחרים. קשה להפריז אפוא בחשיבות הראיון.

סוגי ראיונות: "רגיל", ראיון מעמיק, ראיון סימולטני.

מקום עריכת הראיון: לשכה אזורית של רשות האוכלוסין ובמקרה של ראיון סימולטני – בן הזוג הישראלי עובר תשאול ברשות האוכלוסין בישראל ואילו הזר מרואיין בנציגות הקונסולרית של ישראל במדינת מושבו של הזר.

אופי הראיון: נקבע בהתאם לנסיבות. בתיקי נשואים או ידועים בציבור כל בן זוג מרואיין בנפרד; במקרים של בקשות למעמד מטעמים הומניטריים (אם על פי הנוהל הכללי ואם מכוח נוהל אלימות, נוהל אלמנות ועוד) משרד הפנים יכול לפצל את המועד להגשת הבקשה למועד הראיון ויכול גם לקיים את הראיון במקום.

משך הראיון: גם מאפיין זה משתנה ממקרה למקרה ותלוי בנסיבות של כל בקשה, ההיסטוריה שקדמה להגשתה, הפרות הדין בעבר, נסיבות אישיות של כל אחד מהמבקשים ועוד. בתוך כך התשאול יכול לארוך שעה ויכול להימשך גם 5 שעות.

שפת הראיון: הדין מחייב את משרד הפנים לקיים את השימוע בשפת המרואין, לכן זר שאינו שולט בעברית ירואיין בעזרת מתורגמן מטעם רשות האוכלוסין. כאמור, חשיבות רבה נודעת לראיון, לכן אם אינכם שולטים בעברית או באנגלית (שפה שבה ניתן להתראיין בלי מתורגמן), אנו ממליצים לדרוש מתורגמן. חשוב לציין שלא כל המתורגמנים שמלווים את ההליך מטעם הרשות אוחזים בכישורי תרגום מתאימים ולעתים נופלות טעויות חמורות בתרגום שגורמות לבעיות בהליך. לכן חשוב להצטייד במלווה ששולט שליטה מלאה בשתי השפות.

מלווה: כל מבקש שעומד לעבור ראיון ברשות האוכלוסין רשאי להגיע עם מלווה. זה יכול להיות עורך דין או כל מלווה אחר. קטינים יכולים לעבור שימוע רק בנוכחות הוריהם.

תיעוד הראיון: נציג משרד הפנים מתעד את השאלות והתשובות בפרוטוקול שנערך בעברית. בתום הראיון מוצג הפרוטוקול למרואיין והוא מתבקש לחתום על כל עמוד לפרוטוקול לאישור האמור בו. בעת חתימתכם על פרוטוקול הראיון חשוב להבין את תוכן הדברים ולהיות בטוחים שהוא משקף את שנאמר בפגישה. ניתן לקבל את הפרוטוקול רק על-פי בקשה נפרדת ורק לאחר שהרשות תמסור לכם את ההחלטה הסופית.

זכרו, מצאי הראיון לעתים מהווים את הבסיס החשוב והאיתן ביותר להחלטות משרד הפנים ולהם משקל רב יותר מכל מסמך שאתם מציגים. לכן אנו ממליצים להתייחס לראיון בהתאם ותמיד להסתייע בעורך דין מומחה להגירה, משרד הפנים, אזרחות ישראלית ומעמד בישראל.

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

הוועדה ההומניטרית לעייפה

איך משיגים אשרה לבן זוג זר של אזרח ישראלי

בית המשפט ביטל החלטה של משרד הפנים

חוק השבות ועבר פלילי

מעמד בישראל לנין של יהודי

מעמד בישראל להורה מבוגר של אזרח ישראלי

המרת דת וחוק השבות

משרד הפנים: רבת עם בת הזוג הזרה? הקשר פיקטיבי

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה