לפעמים בשל זקנה או מחלות אנשים נסוגים בכושרם הקוגניטיבי, ויש שמתלווה לכך אובדן עצמאות.

במקרים כאלה עשוי לקום הצורך למנות לחולה אפוטרופוס לגוף ולרכוש. החוק מונה פרוצדורה מסודרת של מינוי אפוטרופוס, על-ידי פנייה לבית המשפט לענייני משפחה. בקשות מינוי מסוג זה לרוב מוגשות על-ידי קרובי החסויים, שהם הראשונים שמבחינים בהתדרדרות מצב יקיריהם.

לצורך מינוי אפוטרופוס לאדם אינו חייב להיות "פסול דין". הדין מבדיל בין פסולי דין – מי שאינם כשירים לביצוע פעולות משפטיות, לבין חסויים – מי שאינם מסוגלים, באופן זמני או קבוע, לדאוג לענייניהם.

אין צריך לומר מה רבה חשיבותו של אפוטרופוס שמתמנה לאדם שיכולתו לדאוג לעצמו נפגעת. מחובתו להבטיח מתן טיפול רפואי הולם לחסוי, שיכונו (בהתאם לצורך) במוסד מתאים, לטפל בענייניו הכספיים ובהתחייבויותיו וכיו"ב.

bailילדי החסוי, אחיו או הוריו הם, כאמור, בדרך כלל מי שמבקש להתמנות לאפוטרופוסים. אך זאת לא תמיד; לא כל חסוי זוכה למשפחה שתדאג לו, וגם אם יש – מציאות החיים מלמדת שלפעמים דווקא קם צורך להרחיק את החסוי מקרוביו. לשם כך בית המשפט, שאמון על קידום טובת החסויים, רשאי למנות עמותה שמשמשת אפוטרופוס ציבורי לחסויים.

ככל אפוטרופוס מחובתה של אותה עמותה לדאוג לענייני החסויים וצרכיהם. החוק מכיל מנגנון מפורט ומשוכלל למדי של פיקוח על תקפודם הכלכלי של אפוטרופוסים. כך, אפוטרופוס מחויב למסור לבית המשפט דיווח תקופתי על פועלו בכספי החסוי, להציג שומות נכסיו וכיוצא באלה. אולם מה שאינו מצוי בחוק הוא הסדרה של חובות האפוטרופוס בכל הנוגע לטיפול האישי והרגשי בחסוי.

אפוטרופוסים ציבוריים אינם עובדים לשם שמיים ובצד מלאכתם שכר, אלא שלא תמיד האמון שהחברה נותנת בהם מתחוור כמוצדק. דוגמה לכך בקשה לביטול מינוי אפוטרופוס ציבורי שנדונה לא מכבר (3.4.15) בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה. הפרשה עסקה בקשישה עולה מרוסיה וחולת אלצהיימר, שאושפזה בבית חולים לתשושי נפש ושעקב מצה מונה לה אפוטרופוס ציבורי.

מי שביקש לבטל את מינוי האפוטרופוס היו קרובי החסויה, ובקשתם הציגה תמונה עגומה. נטען כי העמותה הפרה באורח גס את חובתה לדאוג לקשישה; כי נציגיה מיעטו לבקר את האישה ולא דאגו לצרכיה הבסיסיים. גם שעה שנציגת העמותה נראתה מבקרת בבית החולים, התחוור שאינה דוברת את שפת החסויה ולא יכולה לתקשר עמה.

לשם בירור הבקשה, בית המשפט מינה עובדת סוציאלית שהתבקשה לחוות דעתה ושמע את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. השירות הסוציאלי ונציגת היועמ"ש הצטרפו לבקשת הקרובים המליצו לבטל את מינוי העמותה, ובית המשפט הסכים עם גישתן.

השופטת אספרנצה אלון הדגישה בפסק הדין את חשיבות תפקודו של אפוטרופוס ואת ההשפעה הרבה שאצורה בפועלו על חיי החסוי. אלון מצאה שבמקרה זה האפוטרופוס הציבורי לא קיים את חובותיו בהתעלמו מצרכיה הבסיסיים של האישה, משלא דאג לבקר את החסויה תדיר ושלח נציגה שלא דיברה את שפתה. בית המשפט אינו יכול להחריש למציאות זו, ציינה השופטת וביטלה את המינוי באופן זמני.

לקריאת פסק הדין לחצו כאן.

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה