בית המשפט: חברת הביטוח הפניקס לשלם למבוטח כ-100,000 שקלים בעקבות קריסת הקיר בדירתו

התובע ביטח ב"הפניקס" את ביתו שבטבריה. ביום 26.2.10 התמוטט חלק מהקיר התומך בחצר הבית. עבודות התיקון עלו מעל 70,000 שקלים, אלא שהפניקס סירבה לשלם פיצויי לתובע ודחתה את תביעתו לקבלת תגמולי ביטוח. לשיטתה, הסיכון והנזק לא היו מכוסים בפוליסה, משום שקריסת הקיר נבעה מהחלשתו הממושכת בגלל ספיגת מי גשם במצעים בסמוך לקיר ובהיעדר ניקוז מתאים. חברת הביטוח נתלתה בסעיף החרגה בפוליסה לפיו האירועים הבאים יוחרגו מהפוליסה ולא יזכו לכיסוי ביטוחי: "דליפת מי גשם מבעד לקירות, או מבעד לתקרה, או ספיגתם MINOLTA DIGITAL CAMERAבהם; פגיעת סערה בגדרות ובשערים." בהתאם לחריג זה בפוליסה, "הפניקס" טענה שקריסת הקיר אירעה, כאמור, בעקבות דליפה מתמדת של מי גשם. עוד הוסיפה וטענה שהקיר קרס בגלל סערה שהשתוללה ביום האירוע. 

אלא שהשופטת חנה לפין-הראל מבית משפט השלום בחיפה דחתה את עמדת "הפניקס", תוך שהיא מותחת ביקורת חריפה על התנהלותה. השופטת לפין-הראל נסמכה בפסק דינה על כלל הידוע – פרשנות נגד המנסח – ובמקרה זה נגד המבטח – שנהוג בפסיקה בנושאי ביטוח. לפי כלל זה, במקרה של כמה פירושים סבירים פוליסת הביטוח צריכה להתפרש נגד מנסחה, שהיא חברת הביטוח, ולטובת המבוטח. היגיון זה מועצם בייחוד במקרים שבהם חברת הביטוח טוענת לחריג לפוליסה, היינו למקרה שלגישתה אינו מכוסה.

"הכלל של פרשנות נגד הנסח", נאמר בפסק הדין, "מקבל משנה תוקף מקום בו מדובר בתניות פטור או בחריגים לכיסוי, הואיל והוראות אלה מוספות לחוזה הביטוח על-מנת לשלול אחריות לנזקים, אשר לולא כן היו מכוסים על-ידי הפוליסה." השופטת לפין-הראל ציינה עוד שהחריג בפוליסה שאליו הפנתה "הפניקס" לא נערך כראוי, לא היה מפורש ומוגדר באופן מספק ולא הובלט כמצוות הדין. לכן גם מטעם זה חברת הביטוח לא הייתה יכולה להסתמך על החריג בפוליסת הביטוח. השופטת כאמור דחתה בתוקף את הפרשנות שהציעה חברת הביטוח, ובחרה להפנות לדברי עמיתתה בפסק דין אחר שניתן בנסיבות דומות. גם באותו מקרה לא היו חילוקי דעות שהנזק נגרם ממי גשמים שחדרו לבית, אך חברת הביטוח ניסתה להתחבא, כבענייננו, מאחורי סעיף החרגה זהה – כי הנזק נבע מדליפת מים ממושכת ונגרם עקב סערה.

"טרחתי וקראתי", נאמר באותו פסק דין מצוטט, "ומצאתי כי 'בחוכמת המנסחים'… הוצאו המקרים השכיחים ביותר ממקרה הביטוח, ואין לי ספק שהדבר נעשה שלא בתום לב. אדם מבטח דירתו משלם במשך שנים פרמיות ומצפה שבבוא היום בו ייגרם לו נזק תשפה אותו חברת הביטוח. דליפת מי גשם, בין אם דליפה ישירה ובין אם בעקבות ספיגה, הינה אחד המקרים השכיחים שנתקלים בהם… גם אם יוכח שהייתה סערה, הרי נזק כתוצאה מדליפת מי גשם או ספיגתם אינם מכוסים – ואם כך מה מכוסה כתוצאה מנזק מים? ניסוח כזה הוא בבחינת הונאה של אנשים מן הישוב ובית המשפט לא יתן ידו לכך."

בסופו של דבר השופטת לפין-הראל דחתה את טענות חברת הביטוח הפניקס וחייבה אותה לשלם לתובע כ-100,000 שקלים.

*רשימה קצרה זו אינה ממצה ואינה מהווה ייעוץ משפטי; אין להסתמך עליה בשום אופן ויש לקבל ייעוץ משפטי המתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה.

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה