סקירה קצרה של תחום הזמנת מומחים זרים בתחום ההייטק

חברות ישראליות ותאגידים זרים עם נציגויות בישראל יכולים, בהתקיים תנאים מסוימים, להזמין לעבודה בישראל מומחים מחו"ל. תנאי העסקה, קבלת היתרים מיוחדים ומתן אשרות עבודה בהקשר זה קבועים בנהלי רשות האוכלוסין. קיראו כאן רשימה כללית בנושא העסקת עובדים זרים בישראל.

הזמנת מומחה זר בתחום ההייטק לתקופה עד 45 ימים

נוהל מיוחד מסדיר את הליך ההזמנה של מומחים זרים בתחום ההייטק לצורכי פרויקטים קצרים עד 45 ימים. אלה הם התנאים הבסיסיים הקבועים בנוהל:

 • על העובד הזר המוזמן לאחוז במומחיות מתאימה וייחודית שלא בנקל ניתן לאתר בארץ;
 • דרכונו של המוזמן צריך להיות בתוקף 6 חודשים לפחות;
 • על המעסיק המזמין לערוב ליציאת המוזמן מישראל עם סיום האשרה;
 • במקרה של הזמנת מומחה זר בהייטק לתקופה עד 45 ימים פטור המזמין מהגשת שורה ארוכה של מסמכים פורמליים רבים שיש להגיש לפי הנוהל "הרגיל" וכן פטור מחובת תשלום ש"כר מומחה" העומד לפחות על 20,000 שקלים;
 • אם יתגלו נסיבות שיש בהן כדי לעורר קשיים או חשד לקיומם של מניעים אחרים אצל המוזמן, הבקשה לא תתברר בהליך מזורז. נסיבות "מסבכות" אלה הן: הפרת אשרות ביקור בעבר, שהייה שלא כדין, הגשת בקשה למעמד מכל סוג שהוא, הימצאותם של קרובים בישראל ועוד. במקרה זה קיים סיכוי גבוה כי הבקשה תידחה, על כן יש להיערך במקרים מעין אלה ביסודיות ומבעוד מועד לכל תרחיש סביר.

הזמנת מומחה זר בתחום ההייטק לתקופה עד 3 חודשים ולמעלה מכך

בכל הנוגע להייטק חברות מסוימות עשויות לקבל היתר להעסקת מומחים זרים לפרק זמן של 90 ימים ולפעמים להאריך את ההיתר עד שנה. כאשר ניתן היתר לתקופה העולה על 3 חודשים אפשר להעניק אשרת שהייה ועבודה גם לבן הזוג.

רק חברה שהוכרה על-ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי תענה להגדרה של חברת הייטק בהתאם לנוהל מומחים בהייטק, ורק בקשה שמוגשת מטעם חברה כזו תיבחן.

תאגידים שיכולים לבוא בגדר חברות הייטק לצורכי הנוהל הם, בין השאר, חברות שקיבלו, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה (להכרה כחברת הייטק) מענק מרשות החדשנות או לפני 1.1.16 קיבלו מענק מלשכת המדען הראשי במסלולי הטבה שונים:

 • קרן המו"פ
 • שיתוף עם גורמי הממשל
 • חממות טכנולוגיות
 • תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת ישראל של חברות רב-לאומיות
 • מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה
 • סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות ישראליות גדולות בפריפריה
 • מינוף מו"פ דואלי
 • תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה
 • חממות ביוטכנולוגיות
 • סיוע לקידום חברות מתחילות
 • עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל
 • תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית
 • סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב
 • הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתכנית המסגרת האירופית הורייזן 2020
 • חממות יזמות בפריפריה ועוד

במקרה זה המעסיק המזמין יהיה חייב לספק לעובד הזר שכר מומחים (שאינו יורד מ-20,000 שקלים). אם ההיתר ניתן לתקופה עד 45 ימים יהיה המעסיק, כאמור, פטור מתנאי זה.

העסקת בוגר אקדמאי זר

חברות הייטק יכולות להעסיק זרים שסיימו תואר אקדמי מלא בישראל במקצועות אלה: הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים, הנדסת תכנה, מערכות מידע ומדעי מחשב. במקרה זה ההיתר יכול להינתן עד לתקופה של 12 חודשים והמעסיק פטור מחובת תשלום שכר מומחים.

הזמנת מומחים זרים כרוכה בבירוקרטיה רבה ודורשת מהמעסיק המזמין שליטה במטריה, בקיאות בהיבטים המשפטיים של ההליך, הכרת כלל ההיבטים המשפטיים והאדמיניסטרטיביים של ההליך, השקעה רבה במונחים של משאבי זמן ותשומות ניהוליות. עוד חשוב להבין ששגיאה גסה שתוביל לסירוב הרשות עלולה לחסום בפני המזמינה אפשרויות רבות בעתיד.

הסתייעות במשרדנו ובניסיון העשיר שצברנו בילווי עשרות רבות של מעסיקים בהליך של הזמנת מומחים זרים תקטין את פוטנציאל הטעות למינימום ותסר מכם את הצורך בהתעסקות פרוצדורלית מתישה.

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

הוועדה ההומניטרית לעייפה

איך משיגים אשרה לבן זוג זר של אזרח ישראלי

בית המשפט ביטל החלטה של משרד הפנים

חוק השבות ועבר פלילי

מעמד בישראל לנין של יהודי

מעמד בישראל להורה מבוגר של אזרח ישראלי

המרת דת וחוק השבות

משרד הפנים: רבת עם בת הזוג הזרה? הקשר פיקטיבי

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה