לעתים בתי המשפט מסתייעים בדיסציפלינות שונות (הנדסה, כלכלה, רפואה, פסיכולוגיה ועוד) לצורך הבנה והכרעה בשאלות מקצועיות. כאשר מתמנה מומחה מטעם בית המשפט אט בהסכמת כל הצדדים, על פי רוב ניתן משקל מיוחד לקביעותיו ודעתו משפיעה מאוד על תוצאת הבירור המשפטי.

אומנם בהתאם לפסיקה של בית המשפט העליון, שופט אינו חייב לאמץ כל חוות דעת מומחה, אך במרבית המקרים בתי המשפט מכבדים חוות דעת של מומחים אובייקטיביים – כאלה שמונו על-ידי בית המשפט עצמו או בהסכמת הצדדים להליך.

אך פעמים הדברים פועלים שלא לפי הספר: באחרונה בית הדין האיזורי לעבודה קיבל החלטה למנות מומחה נוסף לאחר שסבר כי המומחה הקודם שמונה בהסכמת הצדדים – התבצר בעמדתו.

בעל פנצ'רייה שחלה בסרטן ריאה פנה למוסד לביטוח לאומי בתביעה להכרה במחלתו כפגיעה בעבודה, וזאת עקב חשיפתו לחומרים מסוכנים. המל"ל לא זיהה קשר סיבתי בין המחלה לעבודה – ודחה את התביעה. העובד פנה לבית הדין האזורי לעבודה, ובמסגרת בירור הערעור שהגיש מונה רופא, בהסכמת הצדדים, לשם בחינת קשר סיבתי אפשרי בין המחלה לעבודה בפנצ'רייה. המומחה שמונה מצא כי אין קשר בין הסרטן לעבודה וכי ככל הנראה המחלות נובעות מעישון במשך 23 שנים.

עורכי דינו של המערער פנו למומחה בשאלות הבהרות ושאלו, בין השאר, לסבירותו של קשר סיבתי בין המחלה לעישון בהינתן העובדה שהעובד נגמל מעישון לפני 30 שנים. תשובת המומחה הייתה שגם בחלוף פרק זמן כה רב יתכן קשר סיבתי.

בהמשך בית הדין התיר לבא-כוח העובד להציג למומחה שאלות הבהרה נוספות. כך, המומחה נדרש להתייחס בקביעותיו לסביבת העבודה של המערער ולעובדה שבמסגרת עבודתו בא במגע עם חומרים מסוכנים. עוד, לנוכח תשובתו הקודמת של המומחה, הוא נשאל אם יש בעובדה שהמערער אינו מעשן מזה 30 שנים כדי להפחית את הסיכון ללקות בסרטן.

במענה לשאלות ההבהרה הנוספות ציין המומחה שהעובדה כי המערער הפסיק לעשן לפני 30 שנים אכן יכולה להפחית את הסיכון ללקות במחלה, אך מדובר בסיכון שאינו יורד ל-0%.

לאור תשובות אלה המערער סבר שהמומחה התבצר בעמדתו, בניסיונו להגן על התזה שלו בכל מחיר. לכן עורכי הדין של המערער ביקשו בסיכום טיעוניהם (שהוא השלב האחרון בדיון) למנות מומחה נוסף, בהתחשב בתשובותיו המגמתיות והעיקשות של המומחה.

באופן די חריג בית הדין קיבל את בקשת המערער וקבע שבנסיבות העניין מוצדק למנות מומחה נוסף, וזאת בשל חשש שבמקרה זה המומחה התבצר בעמדתו. וכך מפיו:

"תשובות המומחה לשאלות ההבהרה הנוספות, בהן אישר למעשה כי בחלוף שנים ארוכות ללא עישון, כבענייננו, הסיכון ללקות בסרטן ריאה יורד באופן ניכר, מעלה חשש שמא המומחה מתבצר בעמדתו בדבר השפעת גורם העישון על מחלות התובע – באופן המצדיק קבלת חוות דעת נוספת כדי להגיע להכרעה מושכלת בתיק".

[בל (אזורי – חי') 10762-09-12 בוטבול נ' המוסד לביטוח לאומי (החלטה מיום 27.12.14)]

 
מאמרים נוספים בנושא:

מתח נפשי כתאונת עבודה

ערעור על ביטוח לאומי בשאלה של תאונת עבודה

איך מחליפים מומחה רפואי בתביעה נגד ביטוח לאומי?

פסוריאזיס כמחלת מקצוע

אירוע לב כתאונת עבודה

אירוע מוחי כתאונת עבודה

כיצד מוכיחים שאירעה תאונת עבודה?

תאונת עבודה במהלך טיול

שוב על תאונת עבודה במהלך טיול

ליקויי שמיעה וטינטון כמחלת מקצוע

סרטן כמחלת מקצוע

מחלת ריאות כפגיעה בעבודה

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה