חברה שרשומה בישראל או חברה בינלאומית עם שלוחה בישראל יכולות להזמין לארץ מומחים מחו"ל. כיצד מקבלים ויזות עבודה למומחים?

מדינת ישראל אחראית על רגולציה בתחום העסקה של עובדים זרים ובפרט מומחים זרים. בהקשר זה מדיניות משרד הפנים והמשרדים הייעודיים הרלוונטיים נקבעת על-פי צרכי השוק. העקרונות של על-פיהם מתבצעים הזמנות, בחינה, אישור והנפקת היתרים, רישיונות עבודה וויזות עבודה ומומחים מעוגנים בשורה של נהלים.

אלה הם השיקולים העיקריים שנשקלים בעת בחינת בקשות למתן היתרים, אשרות ורישיונות עבודה לזרים, ובפרט אשרות מומחים:

 • – על המומחה הזר להיות בעל מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל או שקשה להשיג בישראל;
 • – שכר ברוטו של המומחה המוזמן, לא כולל שעות נוספות, אופציות, זכויות סוציאליות ועוד, צריך לעמוד לפחות על 20,000 שקלים; תנאי זה אינו חל על עיתונאים ומומחים שהעסקתם בישראל מוגבלת עד 3 חודשים;
 • – במרבית המקרים המעסיק המזמין יידרש להפקיד ערבות כספית בסך של כ-20,000 שקלים בעד כל מומחה;
 • – המומחה הזר יכול לצרף אליו לתקופת העסקתו בישראל את בן/בת זוגו וילדיהם הקטינים, להוציא במקרים של העסקת מומחים ללא תואר אקדמי או מומחים שמועסקים לתקופה עד 3 חודשים;
 • – הדין מחייב את המעסיקים המזמינים לספק לעובדים ביטוח רפואי מתאים ותנאי מגורים הולמים;
 • – מסמכי הבקשה לקבלת היתר להעסקת מומחים זרים צריכים לעמוד בדרישות הנהלים והמשרדים הייעודיים כגון לשכת העתונות הממשלתית, ארגון אמני ישראל, משרד הכלכלה, משרד הבריאות ועוד;
 • – המומחה הזר רשאי לעבוד רק בתחום ההיתר ורק אצל המעסיק שניתן לגביו ההיתר. במקרים מיוחדים רשאי משרד הפנים להיעתר לבקשה לניוד המומחה למעסיק אחר, וזאת במסגרת תחום ההיתר בלבד ואצל מעסיק שאוחז בהיתר להעסקת עובדים זרים או מומחים זרים.
 • – אם מתגלה הפרה של תנאי ההיתר (לדוגמה, פיקציה, בקשה למראית עין בלבד ועוד), משרד הפנים יבטל את ההיתר והאשרה ויהיה על המוזמן לצאת מתחומי ישראל באופן מיידי;
 • – ההיתר ניתן עד שנתיים, ובמקרים מסוימים משרד הפנים יכול להאריכו עד 63 חודשים;
 • – ישנם נהלים נפרדים העוסקים בהזמנה והעסקה של מומחים זרים מהמדינות שכניסה מהן לישראל פטורה מצורך בקבלת אשרה מראש, לפרק זמן קצר עד 45 ימים;

אלה הם הענפים וסוגי המומחים הזרים שבדרך כלל נבחנים בישראל:

 • – מנהלים, נציגים בכירים או עובדי אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית עם נציגות בישראל;
 • – מומחים זרים בתחום ההייטק;
 • – אנשי סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה;
 • – מרצים או חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה, חוקרים המועסקים במסגרת תכנית המסגרת של האיחוד האירופי;
 • – עובדי רפואה משתלמים או מומחים בבית חולים;
 • – יהלומנים;
 • – שפים זרים במסעדות המגישות תפריט על טהרת מאכלים מהמזרח הרחוק;
 • – צלמים זרים או כתבים זרים;
 • – אומנים זרים;
 • – מומחים זרים המגיעים לישראל לתקופות קצרות של עד 90 ימים לביצוע משימה זמנית או חולפת.

הזמנת מומחים זרים כרוכה בבירוקרטיה רבה ודורשת מהמעסיק המזמין שליטה במטריה, בקיאות בהיבטים המשפטיים של ההליך, הכרת כלל ההיבטים המשפטיים והאדמיניסטרטיביים של ההליך, השקעה רבה במונחים של משאבי זמן ותשומות ניהוליות. עוד חשוב להבין ששגיאה גסה שתוביל לסירוב הרשות עלולה לחסום בפני המזמינה אפשרויות רבות בעתיד.

הסתייעות במשרדנו ובניסיון העשיר שצברנו בילווי עשרות רבות של מעסיקים בהליך של הזמנת מומחים זרים תקטין את פוטנציאל הטעות למינימום ותסר מכם את הצורך בהתעסקות פרוצדורלית מתישה.

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

הוועדה ההומניטרית לעייפה

איך משיגים אשרה לבן זוג זר של אזרח ישראלי

בית המשפט ביטל החלטה של משרד הפנים

חוק השבות ועבר פלילי

מעמד בישראל לנין של יהודי

מעמד בישראל להורה מבוגר של אזרח ישראלי

המרת דת וחוק השבות

משרד הפנים: רבת עם בת הזוג הזרה? הקשר פיקטיבי

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה