אם בן או בת הזוג שלכם אינם אזרחי ישראל, אינם זכאים לאזרחות מכוח חוק השבות ואתם מעוניינים לקיים איתם חיי משפחה בארץ או שאתם עושים את זה הלכה למעשה ורוצים להסדיר את מעמדו של בן הזוג, עליכם לפתוח במשרד הפנים במה שמכונה "ההליך המדורג". ישנם שני נהלים שמנחים את משרד הפנים ורשות האוכלוסין בהקשר זה, אחד מיועד להסדרת מעמדם של בני זוג נשואים והשני עוסק בידועים בציבור ובבני אותו מין.

נוהל נשואים – 4.5 שנים לפחות, נוהל ידועים בציבור – 7 שנים

הנהלים מונים שורה מאוד ארוכה של תנאים. אם פועלים לפי נוהל נשואים, משכו של ההליך יהיה לפחות 4.5 שנים, אך בדרך כלל ארוך יותר. אם מבקשים מעמד מכוח נוהל ידועים בציבור, בן הזוג הזר יוכל לקבל רישיון לישיבת קבע בישראל רק בחלוף 7 שנים לכל הפחות. בין פתיחת התיק לקבלת מעמד של קבע או אזרחות יוענקו לזר רישיונות זמנים, תחילה רישיון ביקור רגיל מסוג ב/2, לאחר מכן רישיון עבודה מסוד ב/1 ואחר כך רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5. חשוב להבין שרישיונות אלה לא יינתנו באופן אוטומטי: לאחר שתצלחו את השלב הראשון (שהוא המאתגר ביותר בהליך המדורג) תצטרכו להוכיח למשרד הפנים מדי שנה שהיחסים שלכם עדיין "בתוקף", שלא נפרדתם, שמרכז החיים המשותפים שלכם עודנו בישראל ועוד כהנה וכהנה מצבים.

כיצד פותחים תיק הסדר מעמד?

תחילתו של ההליך בהגשת בקשה לפתיחת תיק נשואים או חיים משותפים בלשכה האזורית הרלוונטית של רשות האוכלוסין (משרד הפנים). במרבית הלשכות לא ניתן להגיש בקשה מעין זו ללא זימון תור מראש, ומשימה זו כשלעצמה לפעמים אינה פשוטה, מה עוד שבדרך כלל עליכם להמתין לתור חודשים, לפעמים גם חודשים ארוכים. כדי שמשרד הפנים יקלוט את בקשתכם ויפתח תיק נשואים או חיים משותפים עליכם להציג שורה ארוכה של מסמכים. בהקשר זה הנהלים אינם ברורים ולבטח מבלבלים בכל הנוגע לשאלה אילו מסמכים צריך להמציא, כיצד לאמת ולתרגם אותם. במרבית המקרים, אם לא תסתייעו באיש מקצוע לא תצליחו לעמוד בדרישות הרשות ותיאלצו להשלים מסמכים חסרים בפרק זמן של 45 ימים. אם כשלתם להשלים במועד, התיק ייסגר ותצטרכו להתחיל מההתחלה.

בן הזוג נמצא בחו"למה עושים?

אם בקשתכם מוגשת שעה שבן הזוג הזר נמצא בחו"ל, כניסתו לישראל לא תורשה עד לסיום בירור המסמכים וקבלת אישור סופי לפתיחת ההליך המדורג. במקרים שבהם קיימות אינדיקציות לאיכנות הקשר הזוגי, משרד הפנים לא יאפשר את כניסת בן הזוג לארץ לפני שיערוך ראיון סימולטני. אם עדיין ייוותר אצל הרשות חשד, גם לאחר צליחת הראיון הסימולטני, אפשר שכניסתו של בן הזוג הזר תותנה בהפקדת ערבות כספית.

"נורות אדומות" בהליך המדורג ואינדיקציות שליליות

במצבים ועובדתיים שונים מחויב משרד הפנים להקשיח את הבדיקה ולפעמים להתנות את ההליך בתנאים שונים. עם האינדיקציות הרווחות לקיומו של קשר פיקטיבי או נישואים פיקטיביים נמנים:

 • היכרות קצרה בין בני הזוג;
 • איידיעת פרטים מהותיים זה על זה;
 • רושם שלילי במהלך הגשת הבקשה, התנהלות אגרסיבית, חוסר אמינות;
 • פער גילאים משמעותי בין בני הזוג (בייחוד כאשר הגבר צעיר יותר);
 • עבר פלילי אצל בן הזוג הזר; עבר פלילי או תיקים פליליים פתוחים אצל הישראלי;
 • אם בעבר אחד מבני הזוג קיים הליך דומה של הסדרת מעמד בישראל עם בן זוג אחר;
 • אם בן הזוג הזר שוהה בישראל ללא רישיון ישיבה בתוקף; אם בעבר שהה הזר בישראל ללא רישיון ישיבה בתוקף;
 • אם בעבר סורבה כניסתו של הזר לישראל;
 • אם הזר שהה או שוהה בישראל מכוח עילה אחרת שאינה תלויה בזוגיות (באשרת מומחה, תלמיד, אומן, עיתונאי, שף, באשרת מטפל סיעודי ועוד);
 • אם הזר ביקש מעמד של פליט; אם מצבו האישי של מי מבני הזוג מוגדר כ"בעייתי" (לדוגמה, בן הזוג הזר התגרש אך לא הצליח לאמת את תעודת הגירושין שלו או נדרש להמציא פסק דין בענייןוכשל; או אם הישראלי מצוי בהליך גירושין ארוך שנים שטרם הסתיים);
 • אם אחד מבני הזוג התגרש זמן קצר לפני הגשת הבקשה.

בצד כל אלה עשויות להיות אינדיקציות שליליות נוספות, הכל תלוי בנסיבות המקרה.

ראיון כנות הקשר

השלב החשוב הבא בבחינת הבקשהתשאול או ראיון כנות הקשר. אם שני בני הזוג נמצאים בישראל, ייערך להם ראיון במשרד הפנים; אם הזר ממתין לאישור הבקשה בחו"ל ונקבע ראיון סימולטניהישראלי יתושאל במשרד הפנים בישראל ואילו בן הזוג בקונסוליה הישראלית במקום מושבו.

במסגרת הראיון בוחנת הרשות את טיב היחסים הזוגיים. נציגי המדינה יכולים לשאול את בני הזוג שאלות רבות שנועדו לבחון את אמיתות הקשר ואת מידת ההיכרות בין השניים. מדובר בשלב החשוב ביותר בבקשה ולממצאי הראיון השלכה דרמטית על גורל התיק. לטעויות ולסתירות שמתגלות במהלך הראיון עלולה להיות משמעות חמורה ביותר עבור בני הזוג. אם הרשות סוברת כי נתגלו סתירות מהותיות בתשובות בני הזוג או כי אין בין בני הזוג היכרות עמוקה, הבקשה למעמד פשוט תסורב ובן הזוג הזר לא יוכל להתגורר בישראל.

ההליך המדורג לקבלת מעמד בישראל הנו פרוצדורה מאוד מורכבת ורבת מכשולים החל משלב קביעת תור, עובר לאיסוף מסמכים וכלה בראיון כנות הקשר. אנו ממליצים לעבור אותו רק בעזרת עורך דין שמתמצה בהגירה לישראל, מעמד בישראל, איחוד משפחות, עלייה ועוד. משרדנו עוסק בתחום מזה 12 שנים.

מאת ארתור בלאיירעורך דין למעמד ומשרד הפנים

ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

לא הסתיים הליך הסדרת המעמדובן הזוג נפטר או עזבמה עושים?

מאמרים נוספים כאן

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה