מה המשמעות של תעודת יושר "לא נקייה" בהליך של קבלת מעמד מכוח זוגיות עם אזרחי ישראל

במסגרת הליך קבלת מעמד בישראל (תחילה אשרת תייר ב/2, לאחר מכן אשרת עבודה ב/1, רישיון לישיבת ארעי א/5 ואזתושבות קבע או אזרחות) בני הזוג מחויבים להציג לפקידי משרד הפנים שורה של מסמכים המעידים על מעמדם האישי, על בלעדיות וכנות הקשר הזוגי שלהם ועל מרכז חייהם המשותפים בארץ.

לצד זאת על בן הזוג הזר להציג גם תעודת יושר ובמקביל משרד הפנים בודק מעת לעת אם קיים רישום פלילי גם לבן הזוג הישראלי.

תעודת יושר היא חובה

קיומו של עבר פלילי בגיליון של בן הזוג הזר עלול להצדיק סירוב של משרד הפנים בבקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח הזוגיות. מטבע הדברים, רשות האוכלוסין חייבת להתחשב לא רק בזכות היסוד של האזרח הישראלי לחיי משפחה, אלא עליה לשקול גם שיקולים של טובת המדינה ובטחון אזרחיה, ומתן מעמד בארץ לעבריינים (אם זמני ואם קבוע) אינו תמיד עולה בקנה אחד עם מטרה שנייה זו. לכן משרד הפנים בהחלט שוקל לחומרא מקרים של עבר פלילי אצל בני זוג זרים ומרבה לסרב בקשות לזוגיות מטעם זה.

אלא שלא בכל מקרה ניתן להצדיק סירוב על רקע של עבר פלילי, ועורך דין הגירה מנוסה ומצוי בדין לעתים יכול לבטל את ההחלטה ולהחזיר את ההליך לתלם.

מה חייב לשקול משרד הפנים אם באמתחתו של בן הזוג הזר עבר פלילי?

  • יש לבדוק איזו עבירה ביצע
  • מה היו נסיבותיה, מה היה גילו בעת ביצוע העבירה ומה היו נסיבותיו האישיות
  • מהו העונש שנגזר
  • כמה זמן חלף מאז ריצוי העונש
  • כיצד השתקם בחברה מעז ריצוי העונש ועוד כהנה וכהנה שיקולים.

תיקים פליליים פתוחים אצל בן הזוג הישראלי

כאמור, קיומו של עבר פלילי אצל בן הזוג הזר יכול להעיב על הליך הסדרת המעמד, וניתן להבין כאן את שיקולי המדינה. אך משרד הפנים בודק גם אם ישנם תיקים פליליים פתוחים אצל בן הזוג שהוא אזרח ישראלי. מדוע?

מבחינה משפטית, לתיקים פליליים אצל האזרח הישראלי יכולה להיות רלוונטיות רק אם הוא חשוף למאסר בפועל. במקרה כזה משרד הפנים לעיתים קובע כי לא ניתן לקיים חיי זוגיות כאשר אחד מבני הזוג יושב מאחורי סורג ובריחומרבה לדחות בקשות להסדרת מעמד בנסיבות כאלה.

חשוב להבין שעמדה זו של משרד הפנים נחרצת וקטגורית, והיא סותרת את הדין במקרים רבים. קיימת פסיקה של בתי המשפט שקובעת אחרת, ועורך דין הגירה מנוסה ומצוי בדין יכול בהחלט לאתגר החלטה כזו ובמקרים מתאימים להביא לביטולה.

אך לפעמים משרד הפנים מרשה לעצמו אפילו יותר מזה. ישנם מקרים שבהם נציגי רשות האוכלוסין מסרבים לבקשות גם כאשר לבן הזוג הישראלי יש תיקים פליליים פתוחים שבהם אינם חשופים לעונש מאסר בפועל. כאן מדובר בסירובים לא חוקיים פשוטו כמשמעו, ועורך דין מנוסה שעוסק בהסדרת מעמד בישראל יידע להתמודד איתם ביעילות.

כאמור, בתי המשפט דורשים ממשרד הפנים לבחון כל בקשה עלפי נסיבותיה הייחודיות ובמקרים המתאימים מתערבים בהחלטות הפקידים ומבטלים אותם. להמחשה מקרה שנדון בבית המשפט המחוזי בירושלים בשנת 2013. באותו עניין משרד הפנים דחה על הסף בקשה של בני זוג להסדרת מעמד בת הזוג הזרה בישראל משום שבעת הגשתה בן הזוג הישראלי ריצה מאסר ממושך מאוד בכלא. נגזר על הישראלי מאסר בן 11 שנים ומשרד הפנים לא ראה להתייחס לזוגיות כזו כראויה להגנה במישור של הסדרת מעמד.

אלא שהשופט דוד מינץ סבר אחרת. בית המשפט הסביר למשרד הפנים כי אפילו במקרים מורכבים כגון זה אין המדינה רשאית לדחות בקשות על הסף (היינו, כלל לסרב לבחון אותן). בית המשפט ביטל אפוא את ההחלטה והורה לרשות האוכלוסין לקלוט את בקשת בני הזוג ולבחון אותה בלב פתוח ובנפש חפצה.

[5920-02-13]

מאת ארתור בלאיירעורך דין למעמד ומשרד הפנים

ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

לא הסתיים הליך הסדרת המעמדובן הזוג נפטר או עזבמה עושים?

מאמרים נוספים כאן

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה