ישראל איננה מדינת הגירה, לכן משרד הפנים ורשות האוכלוסין עושים כל שאל ידם לצמצום התופעה של הגירת עבודה ורכישת מעמד בישראל ללא עילה חוקית. לכן זרים שאינם משכנעים את בקרי הגבול בנתב"ג בכנות כוונותיהם לבקר בארץ חשופים לפעולות של סירוב כניסה לישראל או הרחקה.

רשות האוכלוסין עלולה לגרש או לסרב כניסתם של תיירים, זרים שקרוביהם אזרחי המדינה, זרים שרוביהם שוהים בארץ ובייחוד בני זוגם וילדיהם של אזרחי ישראל שלא דאגו להסדיר את כניסתם מבעוד מועד.

נציגי הרשות אוחזים בסמכויות רחבות ביותר שמאפשרות להם לעכב זרים, לתשאל אותם, לשים במשמורת, להרחיק ולאסור את כניסתם בעתיד במשך שנים רבות.

מה מעניין את בקרי הגבול וכיצד מתנהל בירור מטרות ביקור?

המשוכה הראשונה מפני כניסה לישראל ממתינה בביקורת גבולות בנתב"ג. שעה שאזרחי ישראל, תושבי קבע, תושבים ארעים (א5) ומי שבידו אשרות עבודה או סטודנט מוסדרות עוברים את הליך הבדיקה בקלות, לבקרי הגבול בדרך כלל יש לא מעט שאלות שמופנות לזרים בטרם מתאפשרת כניסתם לארץ. הדברים אמורים במיוחד בכל הנוגע לנתיני מדינות שמסומנות ברשות כ"מועדות" לעניין הגירה בלתי חוקית, כגון מדינות מזרח אירופה וחבר העמים לשעבר.

על מנת לעבור את הבדיקה בהצלחה על הזר המבקש להיכנס לארץ לתת תשובות מלאות, משכנעות ומספקות לשאלות בקרי הגבול. כדאי להצטייד במסמכים ממקום העבודה המעידים על מרכז חיים במדינת הנתינות, וכן להציג פרטים על קרובים וחברים המתגוררים בארץ. כמו כן צריך להיות מוכנים להסביר מה מטרת הביקור, מה מתוכנן, היכן תשהו, מדוע תכננתם חופשה ארוכה וכיוצא באלה. על התשובות להיות פשוטות ומלאות.

חשוב מאוד לא לשקר בגבול, לא להסתיר מידע רלוונטי, להיות אדיב, מנומס וקורקטי גם כאשר הצד השני אינו נוהג כלפיכם באותה מידה של כבוד.

סיבות עיקריות לגירוש מהארץ (הרחקה) או לסירובי כניסה לישראל

 • היעדר כרטיס טיסה חזרה. אם תכננתם שהייה ארוכה (למעלה מחודש ימים), תצטרכו להסביר מדוע החלטתם לבלות פרק זמן כה ממושך בישראל.
 • היעדר אמצעי מחייה.
 • מטרת הכניסה לישראל – לבקר בת או בן זוג, כאשר בני הזוג לא דאגו להסדיר את הכניסה מראש.
 • שהייה בישראל של קרובי הזר, אם במעמד של ב1, א5 או כל מעמד אחר, קל וחומר שהייה בישראל שלא כדין.
 • שהייה בישראל של קרובים או חברים שהגישו בקשה לקבלת מקלט מדיני או למעמד מטעמים הומניטריים.
 • בעבר התגוררתם בישראל.
 • בעבר הורחקתם מישראל.
 • בעבר הגשתם בקשה למעמד בישראל מכל סוג שהוא (גם אם משכתם אותה, יצאתם את תחומי הארץ בזמן ומעולם לא הפרתם את תנאי האשרות שבהן אחזתם).
 • מסירת שקרים בגבול.
 • התנהגות אלימה, התחמקות משאלות, אי-שיתוף פעולה בגבול.
 • ניסיון להיכנס לישראל באמצעות זהות בדויה, לרבות דרכון חדש, במטרה להסתיר שהייה קודמת.

אם נרשמה לגביכם הערה במערכות של רשות האוכלוסין לעניין שהייה בישראל שלא כדין, אתם חשופים לסנקציה של איסור כניסה לארץ בין 5 ל-

10 שנים. ניתן לבטל ברירת מחדל זו רק על-ידי ניהול הליך משפטי נגד משרד הפנים.

כדי להימנע מסיטואציות לא נעימות, לשון המעטה, מומלץ להיוועץ במומחה לענייני מעמד, אזרחות ומשרד הפנים.

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה