זר הנמצא בארץ מכוח קשר זוגיות עם אזרח ישראלי תלוי, מבחינת המשך שהייתו והסדרת מעמדו, בבן זוגו. אם יפקע הקשר עקב פרידה, גירושין או מוות, יעלם הבסיס החוקי להמשך שהייתו של אותו זר בישראל. במקרים כאלה משרד הפנים מודיע לזר על הפסקת ההליך המדורג ודורש לצאת מתחומי ישראל בתוך פרק זמן קצר ביותר.

אם אותו זר נמצא בישראל חודש או חודשיים, בהחלט ניתן להבין את החלטת המדינה. אך לפעמים בן הזוג מעתיק את חייו למדינה אחרת, שוהה כאן שנים רבות, רוכש מקצוע, מחליף קריירה, מכיר חברים, רוכש נכסים ועוד – והחלטת הרשות המורה לו למחוק באחת את כל אשר עשה ובנה במשך שנים מנחיתה עליו מהלומה של ממש.

לכן במשך שנים זרים רבים לא נהגו להסכים עם החלטות שרירותיות מסוג זה וחיפשו סעדים בבתי המשפט. בעקבות שורה ארוכה של עתירות שנדונו לאורך השנים לבסוף נאלצה המדינה לשנות את גישתה ולקבוע נהלים המאפשרים בנסיבות מסוימות המשך הסדרת מעמדם של זרים.

מזה כעשור מפעיל משרד הפנים נוהל שנועד להסדיר סוגיות הקשורות בהארכת אשרות שהייה לזרים שאמנם חדלו להיות בקשר עם בני זוגם הישראלים, אך לאור נסיבות של השתקעות בארץ זכאים להמשך הסדרת מעמדם. הנוהל עוסק במספר קבוצות אוכלוסייה.

המשך שהייה לאחר גירושין או פרידה

אם לפני פקיעת הקשר החזיק הזר ברישיון ישיבה ארעי מסוג א/5, וזאת לפחות במשך שנתיים, וככל שמאותו קשר זוגיות עם הישראלי נולדו ילדים, יוכל הזר להגיש בקשה להמשך שהייה והסדרת מעמד. אשרת א/5 לא מוענקת לזר מיד עם פתיחת תיק איחוד המשפחות, ולעתים משרד הפנים משתהה בהענקתה. חשוב להבין כי לכך עלולות להיות השלכות למקרה של פקיעת הקשר עקב פרידה, גירושין או, חלילה, מותו של בן הזוג הישראלי. לכן מומלץ לעמוד על קוצו של יוד במהלך ההליך המדורג ולדרוש ממשרד הפנים להנפיק את האשרה בלא שיהוי.

במקרה שבו נולדו מהקשר ילדים יש להצטייד בחוות דעת של עובדת סוציאלי או פסיכולוג ילדים שיעלה ממנה כי עזיבת ההורה הזר וחזרתו למדינת מוצאו תגרום נזק לקטינים.

אם מסיבה כזו או אחרת המבקש לא עומד בקריטריונים הקשיחים או בתנאי הסף הקבועים בנוהל, עדיין, אם קיימות נסיבות הומניטריות מיוחדות יכול נציג הרשות להעביר את בקשת הזר למטה הראשי של רשות האוכלוסין. אם גם שם יתרשמו מהנסיבות המיוחדות, תועבר הבקשה לוועדה ההומניטרית.

המשך שהייה לאחר פטירת בן הזוג

אם נקטע הקשר בגלל מותו של בן הזוג, ושעה שבן הזוג הזר טרם קיבל מעמד קבע, לרוב יודיע לו משרד הפנים על הפסקת ההליך המדורג וידרוש כי ייצא את תחומי ישראל. גם בהקשר זה חשיבות גדולה נודעת לשאלה אם נולדו מאותו קשר ילדים. אם נולדו ילדים, על פניו זיקתו של הזר לישראל משמעותית, גם בלא שהוא מחזיק ברישיון ישיבה ארעי במשך פרק זמן מינימלי, ועליו לדרוש ממשרד הפנים שלא להפסיק את ההליך המדורג. אם אין ילדים, המצב קשה יותר ויידרש הזר הן להחזיק ברישיון ישיבה ארעי לפחות שנתיים ובנוסף לעמוד במבני זיקה נוספים.

מאת עו"ד ארתור בלאייר

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

הוועדה ההומניטרית לעייפה

איך משיגים אשרה לבן זוג זר של אזרח ישראלי

בית המשפט ביטל החלטה של משרד הפנים

חוק השבות ועבר פלילי

מעמד בישראל לנין של יהודי

מעמד בישראל להורה מבוגר של אזרח ישראלי

המרת דת וחוק השבות

משרד הפנים: רבת עם בת הזוג הזרה? הקשר פיקטיבי

רמת גן: דרך אבא הלל 12 קומה 9
טלפון. 03-7506474 | פקס 03-7525175
arthur@i-lawyer.co.il‏

mango-web.co.il
שינוי גודל גופנים