עליתם לישראל, אחר-כך העתקתם את חייכם למדינה אחרת ונאלצתם לוותר על האזרחות הישראלית והיום, בחלוף שנים, ברצונכם לשוב לארץ ועשות עלייה בשנית. איך עושים את זה?

אזרחות ישראלית, יהדות וזיקה ליהדות

הדרך הכי פשוטה לקבלת אזרחות ישראלית היא עלייה מכוח חוק השבות. מסלול זה שמור רק ליהודים על פי ההלכה, לבנים של יהודים, לנכדים של יהודים, לבני ולבנות זוגם (של יהודים, בנים ליהודים ונכדים ליהודים) וכן לאלמנות ואלמנים של כל אלה  – בתנאי שלא נישאו מחדש לאחר פטירת בני זוגם זכאי השבות.

אם יהודי נשוי ללא יהודייה ולהם ילדים משותפים – חוק השבות יחול גם על האישה והילדים.

אם בן של יהודי נשוי ללא יהודייה ולהם ילדים משותפים – גם במקרה זה חוק השבות יחול על האישה והילדים.

אך אם נכד של יהודי נשוי ללא יהודייה ולהם ילדים משותפים – בהתאם לחוק, האישה תהיה זכאית שבות (עלייה) כבת זוג לנכד ואילו הילדים כבר לא, מאחר שמדובר בדור רביעי. במקרה זה יוכלו הילדים לקבל מעמד בישראל מכוח חוק אחר ונוהל ספציפי לעניין נינים ליהודים, וזאת בכפוף לתנאים מסוימים.

איך מוכיחים זכאות לעלייה (שבות)?

אך על מנת שהמדינה תכיר בזכאותכם לעלייה (שבות), עליכם להוכיח יהדות או זיקה ליהדות. המדובר בהליך פורמלי מורכב שבמסגרתו הרשויות המוסמכות (לשכת הקשר – נתיב, משרד הפנים וגורפים אחרים) בודקים את כל אלה:

  • מסמכים אותנטיים רשמיים שמהם עולה כי הנכם יהודים, בנים ליהודים או נכדים ליהודים או בני זוג של אותם זכאי שבות או אלמנות או אלמנים.
  • לצורך כך נבחנים מסמכי לידה, נישואין, גירושין, פטירה, אימוץ, אפוטרופסות ועוד, לפי העניין, לאורך מספר דורות: הורי סבים, סבים, הורים ועוד.
  • בנוסף עליכם להוכיח כי אין לכם עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור;
  • עליכם להוכיח כי לא המרתם את דתכם מרצון;
  • עליכם לשכנע כי בכוונתכם להשתקע בישראל.

אם עליתם לישראל, קיבלתם אזרחות ישראלית ולאחר מכן ירדתם מהארץ והתחתנתם עם נתינה זרה – במקרה זה חוק השבות לא יחול על אשתכם, ועל מנת להתגורר בארץ כמשפחה ולהעניק לאשתכם מעמד תידרשו לעבור הליך מדורג שמשכו לפחות 5 שנים.

עלייה, ויתור על אזרחות ועליה בשנית

אך ישנם מקרים רבים שבהם אנשים עושים עליה, מנסים ולא מצליחים להתערות בארץ ולבסוף חוזרים למדינתם הקודמת או מעתיקים את חייהם למדינה אחרת. מדינות מסוימות דורשות מזרים המבקשים לקבל אזרחות לוותר על אזרחותם הקודמת, ואותם ישראלים – ומדובר באלפים – נאלצים לוותר על אזרחותם הישראלית.

למשרדנו מגיעות פניות רבות מאזרחי ישראל לשעבר שויתרו על אזרחותם על מנת לקבל אזרחות של מדינה אחרת, ולימים הצטערו על כך והחליטו לחזור לישראל. האם זה אפשרי?

עוד בשנת 2005 משרד הפנים התקין נוהל שמורה למדינה להכיר בזכותו של זכאי שבות (עלייה) שבעברו עלה לישראל, קיבל אזרחות ישראלית ולאחר מכן ויתר עליה – לעשות עלייה בשנית. אך בפועל משרד הפנים ולשכת הקשר – נתיב לא ששים לענות בחיוב לבקשות לעלייה בשנית.

שינוי מסוים חל בהקשר זה לאחר פרשת פוז'רסקי שנדונה בבית המשפט העליון בשנת 2013. באותו עניין דובר על אזרח אוקראינה אפנסי מקסימנקו שעלה לישראל בשנת 1990 וכעבור שנה חזר לאוקראינה. ב-1998 הוא ויתר על האזרחות הישראלית ובתחילת שנות האלפיים חזר בו ושוב ביקש לעלות לישראל. באותה עת מקסימנקו היה כבר נשוי.

לשכת הקשר – נתיב ומשרד הפנים סירבו להכיר בזכותו של מקסימנקו לעלות לישראל בשנית, וכמובן סירבו להכיר בזכותה של אשתו לשבות.

בני המשפחה עתרו לבית המשפט העליון (באותה עת הסמכות העניינית לדון בענייני שבות הייתה מסורה רק לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ), ועתירתם התקבלה. בית המשפט הבהיר למדינה כי חוק השבות אינו מוגבל לעלייה אחת דווקא וכי על פי לשונו ותכליתו אין מניעה שאדם יוכל לממש את זכותו לשבות (עלייה) מספר פעמים. אין בכך גם כדי לשלול את הזכות מקרובי משפחתו, והכל בהתאם להוראות חוק השבות.

בית המשפט אמנם העיר כי מכך לא נובע שמותר לנצל את החוק לרעה ולהיבנות ממנו בדרכים פסולות, לדוגמה כדי לעקוף את הצורך בהליך המדורג כאשר אזרח ישראלי נישא לנתינה זרה. כמו כן גם כאשר מבקש זכאי שבות לממש את זכותו בשנית על הרשות לבחון גם את הסייגים הקיימים לחוק – עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור, המרת דת מרצון, הבעת רצון להשתקע בישראל ועוד.

עורך דין משרד הפנים והגירה

אמנם בית המשפט העליון חייב את המדינה להחיל את חוק השבות גם במקרים של עלייה בשנית, משרד הפנים ולשכת הקשר נתיב עדיין לא רואים בעין טובה במיוחד בקשות מסוג זה ונוהגים להקשות על מי שמבקש לעלות לישראל בשנית לאחר ויתור על אזרחות ישראלית. רק עורך דין שמתמחה בהגירה ובמשרד הפנים ובקי ומצוי בדין מסוגל לממש את זכותכם ולקדם את התיק במהירות האפשרית.

[1188-10]

מאת ארתור בלאייר, עורך דין למעמד ומשרד הפנים

וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

ערוץ יוטיוב ברוסית 

מאמרים נוספים בנושא:

הוועדה ההומניטרית לעייפה

איך משיגים אשרה לבן זוג זר של אזרח ישראלי

מעמד בישראל לנין של יהודי

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה