האם נישואים חד מיניים מותרים בישראל? החוק מחייב את משרד הפנים להכיר ביחסים חד-מיניים בין ישראלים וזרים, אך שכחו את המכשולים

אנו כותבים רבות על ההליך המדורג להכרה ביחסים בין ישראלים לזרים, ומאירים מדי פעם היבטים שונים ומורכבויות של ההליך. מלבד ההנחיות הכלליות לגבי קבלת אזרחות, מעמד של תושב קבע ואשרה בת-זוג של ישראלים, יש בהנחיות סעיפים המסדירים את זכויותיהם של זוגות חד-מיניים.
החוק כמובן אוסר על המדינה לפגוע בזכויות אדם על בסיס נטייה מינית. לכן ההנחיה להליך המדורג של בני זוג (בשונה מזוגות נשואים) חלה גם על זוגות חד-מיניים.

לפקיד משרד הפנים יש רקע וניסיון חיים
הנהלים חשובים מאוד אך יישום הנהלים בפועל לא תמיד מלבב. הבקשות להכרה בזוגיות לא ההנחיות, לא החוקים מטופלות לא על-ידי תקדימים משפטיים מרעישים, אלא באמצעות אנשים בשר ודם. פקידים. ולכל אחד מהפקידים האלה יש ניסיון חיים משלו, רקע תרבותי משלו ותפיסת עולם, והאמנו לנו, לערכים אלה משקל משמעותי מאוד מערך קבלת ההחלטות. במקרים רבים נציג רשות האוכלוסין יפרש את החוקים, הנהלים והתקדימים בראש ובראשונה בהתאם לערכים שלו, ולאו דווקא על-פי ההיגיון שמתווים החוק והפסיקה.
אז בעוד שבאופן רשמי יש לכם זכות להכרה בזוגיות חד-מינית בין ישראלים לזרים, ואיש לא חולק על כך, בפועל משרד הפנים עושה חיים מאוד לא קלים בבואו לבחון בקשות להכרה בזוגיות חד-מינית ולמעמד מכוח יחסים כאלה, והוא עושה רבות כדי למזער את מספר האשרות הניתנות לזוגות חד-מיניים בהליך המדורג.

משרד הפנים יכול ליצור פרוטוקול "מתאים"
פקיד מיומן יכול לטרפד את ההליך בלא מאמץ רב, אם יצרתם אצלו מוטיבציה לכך. האמצעי המרכזי של משרד הפנים הוא הריאיון או התשאול. מאחר שהפקידים שולטים בתהליך הריאיון, במיוחד כשזוגות מפקידים את גורלם בידי הפקיד ולא פונים מיד לעורך דין מומחה, יצירת פרוטוקול "מתאים" עם כביכול סתירות בתשובות הנה משימה לא מורכבת במיוחד. ואם הפקיד מראש לא מאמין בכנות של יחסים חד-מיניים, הוא בקלות ייצור תנאים להטמעת עמדתו בפרוטוקול "מתאים" של הריאיון.
קושי כפול – מקרים מורכבים בתוספת נטייה מינית
זה נכון שבעתיים כאשר בנוסף לנושא הנטייה המינית תיק הסדרת המעמד מכיל קשיים נוספים: שהייה בלתי חוקית בישראל של בן הזוג הזר; פנייה למשרד הפנים לקבלת מעמד הומניטרי או מקלט; בעיות באיסוף מסמכים; ניהול הליך מדורג בעבר עם בן זוג אחר; סירוב כניסה בעבר; נישואים וגירושים טריים (במיוחד ביחסים הטרוסקסואליים), הרשעות ותיקים פליליים פתוחים ועוד.
משרדנו מכיר היטב את השיטות והכלים שבהם משרד הפנים מטפל בבקשות של זוגות חד-מיניים בהליך המדורג. טעויות שאנשים עושים בשלב הראשוני של הגשת הבקשה לעתים גורמות לתוצאות חמורות: קשה, ארוך ויקר בהרבה לערער על סירוב מאשר מראש למנוע החלטה שלילית על-ידי ניהול נכון של ההליך. לכן עצתנו – אל תנסו לעשות זאת לבד במקרים כאלה.
הליכים מורכבים במשרד הפנים נדירות מצליחים ללא סיוע של עו"ד הגירה מנוסה ובקי בסוגיות של אשרות לבני זוג, עלייה, נישואים בינלאומיים, ההליך המדורג, מעמד הומניטרי ופנייה לוועדה ההומניטרית ועוד.

שאלות נפוצות:
האם נישואים חד מיניים מותרים בישראל ומהו מעמדם המשפטי?

נישואים חד-מיניים אינם רשומים בישראל ברמה החקיקתית. שלא כבמדינות רבות אחרות, בישראל לא קיימת אפשרות לערוך נישואין בבית משפט, אצל רשם נישואין או בעירייה. על פי חוק, כדי ליצור קשר נישואין מוכר משפטית על בני הזוג (בלי קשר לנטייתם המינית) לפעול על פי דיני הדת ולפנות לרשויות הדתיות: יהודים עורכים נישואין ברבנות ובבית הדין הרבני, נוצרים – בבית הדין הכנסייתי, מוסלמים – בבית הדין השרעי, וכיוצא באלה.
ניתן להינשא בחו"ל (כמובן במדינה המכירה בנישואים חד-מיניים), ונישואין אלה יוכרו על-ידי משרד הפנים.
נישואין חד-מיניים שנערכו בחו"ל זוכים להכרה משפטית והגנה בהתאם לחוק הישראלי, הכוללת הטבות סוציאליות, זכויות ירושה והעדפות משפטיות אחרות הזמינות לבני זוג בנישואים מסורתיים.
אם נישואין חד-מיניים נערכו בחו"ל בין אזרח ישראלי לזר, המשפחה תוכל להשתקע בישראל ובן הזוג הזר יוכל לקבל אשרת שהייה ובסופו של דבר אזרחות – אם הזוג יפעל בהתאם לנהלי משרד הפנים לעניין הסדרת מעמדו של בן הזוג הזר בישראל. אך חשוב להבין כי קבלת מעמד בישראל על-ידי זר מכוח יחסים חד-מיניים כרוכה בפרוצדורה מורכבת ביותר.

איך לערוך נישואין בין חד-מיניים בישראל?
עריכת נישואים בין בני זוג בעלי אותו מין אינה אפשרית בישראל, מאחר שהחוק הישראלי לא מאפשר זאת. עם זאת, ישראל מכירה בנישואים חד-מיניים שנערכו בחו"ל. כלומר, זוגות המעוניינים בנישואים חד-מיניים מוכרים משפטית יכולים להינשא במדינה שבה הדבר מותר, ואז לפנות לרשויות הישראליות להכרה בנישואיהם בישראל.
כדי להכיר בנישואים חד-מיניים שנערכו בחו"ל יש להגיש את המסמכים הרלוונטיים, המוכיחים את עצם הנישואין, למשרד הפנים. לאחר בדיקת המסמכים ובתנאי שהם עומדים בכל הדרישות, הנישואין יוכרו בישראל, ובני הזוג יוכלו ליהנות מכל הזכויות וההטבות הקבועות לזוגות נשואים, כולל הגנה סוציאלית, זכויות ירושה ועוד.

איך לערוך נישואים חד-מיניים בלי לצאת מישראל?
כאמור אין אפשרות לערוך בישראל נישואין בין בני זוג חד-מיניים, אך קיימות דרכים חלופיות לעיגון היחסים, כמו הסכם שותפות. הסכמים כאלה יכולים לספק הגנה משפטית מסוימת (לא מלאה) במסגרת החוק הישראלי הקיים, אך הם לא שווי ערך לנישואים במובן המלא.
האפשרות הטובה ביותר כיום לרישום נישואים חד-מיניים מבלי לצאת מישראל היא נישואים בזום במדינת יוטה בארה"ב. עד לאחרונה משרד הפנים הערים קשיים רבים בפני הכרה בנישואים אלה, אך לאחר תיקון אחרון להנחיה שהמערכת נאלצה לאמץ בעקבות מספר עתירות, כיום נישואים מרחוק שנערכו ביוטה, כולל נישואים חד-מיניים, מוכרים בישראל.

איך ישראל "נלחמת" בנישואים חד-מיניים בהליך המדורג?
משרד הפנים לעתים קרובות מגלה חשדנות מיוחדת בתהליך המדורג שעוברים זוגות חד-מיניים, במיוחד כאשר מדובר בבני הזוג שבעבר ניהלו קשרים הטרוסקסואליים.
הכל מתחיל בבדיקה קפדנית של המסמכים שהוגשו. על בני הזוג להגיש מערך מסוים של מסמכים רשמיים, ולעתים קרובות כבר בשלב זה מתעוררים קשיים באיתור, בהשגה ובאימות האישורים הנדרשים.
אך המדד העיקרי הוא התנהגות בני הזוג עצמם. לאורך שנים של עבודה פקידים צברו ניסיון עצום בזיהוי יחסים פיקטיביים. קשה מאוד לרמות מומחה שמדי יום שוזף את עיניו בזוגות רבים, מכיר היטב את ההתנהגות של בני זוג אמיתיים ונתקל במצבים שונים. אנחנו לא ממליצים לאף אחד להתחיל חיים חדשים בישראל בשקרים.

למה זוגות חד-מיניים צריכים סיוע של עורך דין שמתמחה בהגירה ומעמד בישראל?
ישראל היא מדינת חוק ונציגיה הרשמיים חייבים לכבד זכויות אדם בסיסיות ובהן הזכות לחיי משפחה. אלא שהחוקים כאמור מיושמים על-ידי בני אדם. על החלטות פקידים משפיעים תמיד לא רק חוקים והנחיות, אלא גם רגשות, אינטואיציה, רקע, חינוך וניסיון חיים. הניסיון מלמד שקבלת אזרחות ישראלית ביחסים חד-מיניים היא תמיד משימה מורכבת יותר מאשר בזוגיות הטרוסקסואלית.
לדוגמה תיק שטופל במשרדנו. נטליה ואולגה, שניהלו קשר משמעותי במשך שנים, עלו לישראל זמן קצר לאחר נישואיהן. נטליה ואולגה ביקשו לעלות מכוח היותה של נטליה יהודייה. נטליה קיבלה מעמד עולה מיד ואילו אולגה הייתה זכאית למעמד זמני במשך שנה, בהתאם לנוהל ייעודי של משרד הפנים, ולאחר מכן היה על משרד הפנים לשדרג את המעמד לעולה. אלא שמשרד הפנים סבר שאת המעמד הזמני של אולגה צריך להאריך הרבה מעבר לשנה. משרד הפנים סירב להאמין בכנות היחסים ועשה כל שאל ידו, כולל סילוף עובדות, כדי לחבל בהליך ולא לאפשר לאולגה לקבל מעמד של עולה.
הזוג פנה אלינו לאחר סירוב נוסף. ערערנו על ההחלטה, ביטלנו את הסירוב, התיק הוחזר לבחינה מחודשת, אך הפקידים המשיכו לטרפד את ההליך. בשלב מסוים שוב התקבל סירוב. שוב תקפנו את ההחלטה, ניתחנו את העובדות והראיות, הקפדנו על כל פרט, סיפקנו את כל ההוכחות האפשריות והגשנו ערר חדש. וניצחנו – אולגה לא גורשה ומעמדה הוארך.
סיוע מקצועי עורך דין מומחה להגירה ומעמד בישראל יכול להיות ממש לעזר בהליכים להסדרת מעמד והתאזרחות של בני זוג חד-מיניים, במיוחד בנושאים של הכרה בנישואים מחו"ל, איסוף והכנת מסמכים והגנה על הזכויות בהתאם לחוק ולנוהל. עורך דין מומחה יעריך את הסיכונים מראש, יוודא כי המסמכים שנאספו תואמים את דרישות הסף המחמירות, יכין לראיונות וילווה בכל הפגישות והראיונות במשרד הפנים.
לסיכום, למרות שהחוק בישראל אמור להגן על זכויות כולם באופן שווה ללא הבדל נטייה מינית, המציאות מלמדת שזוגות חד-מיניים נתקלים במכשולים רבים בדרך להכרה ביחסיהם ולהשגת מעמד חוקי בישראל. הליך ההכרה באמצעות משרד הפנים ארוך, מורכב וכרוך בחשדנות רבה מצד הפקידים. למרבה הצער גם בימינו כל סטייה מה"תקן" ההטרוסקסואלי לעתים קרובות מדי מעוררת ספקות לגבי אמיתות הקשר.
אולם, בסופו של דבר, כוחה של אהבת אמת גדול והיא מסוגלת לגבור על כל המכשולים הבירוקרטיים. באמצעות הכנה מדוקדקת של המסמכים, ייצוג משפטי איכותי וחוסן נפשי, זוגות רבים מצליחים בסופו של דבר לזכות בהכרה במעמדם ולהקים את ביתם בישראל. אנו תקווה כי בעתיד החברה והחוק בישראל יגלו פתיחות והבנה רבים יותר כלפי זוגות חד-מיניים, וההליך המפרך שהם עוברים כיום יהפוך לפשוט וצודק יותר.

ארתור בלאייר, עו"ד

וידאו:
ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר
לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?
ערוץ יוטיוב ברוסית

מאמרים נוספים בנושא:
הוועדה ההומניטרית לעייפה
איך משיגים אשרה לבן זוג זר של אזרח ישראלי
מעמד בישראל לנין של יהודי

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה