כאשר זר שמצוי בזוגיות עם אזרח ישראלי (אם בברית נישואין ואם בקשר של ידועים בציבור) מבקש להסדיר את מעמדו בארץ מכוח היחסים הזוגיים, עליו ועל בן הזוג תחילה להוכיח את כנות הקשר. הוכחת כנות הקשר כרוכה בהגשה של שורת מסמכים וראיות ובעמידה בהצלחה בראיונות ובשימועים שנערכים לבני הזוג במשרדי רשות האוכלוסין. זוהי אפוא מהותו של ההליך המדורג.

אך לא תמיד עולה בידי בני הזוג, גם כאשר מדובר בקשר אמיתי, להוכיח במשרד הפנים את כנות היחסים ולשכנע את המדינה להנפיק לבן הזוג הזר אשרת שהייה. בהקשר זה בעיות עלולות להתעורר במוקדים ובשלבים שונים של ההליך המדורג. המקרים הנפוצים יותר מתרחשים על רקע של פערי גילאים, קיומו של עבר פלילי אצל בן הזוג המוזמן או הישראלי, סטטוס משפחתי פורמלי בעייתי של מי מבני הזוג, ילדים קטינים נלווים אצל הזר, אי-יציבות של הקשר הזוגי, בעיות בהשגת מסמכים, סתירות מהותיות ו לא מהותיות בתשובות במהלך השימועים, אופי זוגיות שלא מתאים ל"סטנדרטים" של משרד הפנים ועוד.   

באחרונה נדונה בבתי המשפט השאלה כיצד על משרד הפנים לנהוג כאשר אחד מבני הזוג אינו מסוגל לקיים שימוע ולענות לשאלות נציגי משרד הפנים עקב מחלה קשה. באותה פרשה דובר על בני זוג, אזרח ישראלי ואזרחית אוקראינה, בשנות ה-60 וה-70 לחייהם, שמקיימים קשר ל ידועים בציבור מזה 16 שנים. האישה נמצאת בישראל משנת 2000 ומרבית התקופה אין לה אשרת שהייה בתוקף. לכן בשלב מסוים נעצרה והושמה במשמורת בכלא לשוהים בלתי חוקיים, והליכי בירור הקשר בינה לבין בן זוגה הישראלי נערכו במסגרת בית הכלא.

בן הזוג הישראלי לוקה בצורה מתקדמת של מחלת האלצהיימר, ובשל מצב המחלה התקשה מאוד לעבור שימוע ולענות לשאלות של נציגי משרד הפנים לגבי כנות הקשר שלו עם בת הזוג. לעומתו, בת הזוג השיבה על כל שאלה שנשאלה ומסרה פרטים רבים שלכאורה מעידים על יחסים אמיתיים וחמים.

למרות בקשות בני הזוג ממשרד הפנים לגלות רגישות והבנה למצבו של החולה ולהתאים את אופן בדיקת היחסים למצב הדברים שנוצר, קרי לנקוט דרך אחרת בבדיקת כנות הקשר מלבד השימוע, משרד הפנים סירב לכך והודיע כי לא ניתן להסדיר את מעמדה של בת הזוג בארץ מכוח יחסיה עם הישראלי. זאת מסיבה פשוטה – משום שבן הזוג הישראלי אינו מוסר תשובות קוהרנטיות לשאלות ולכן השימוע שלו כשל. בצד הסירוב נדרשה האישה לצאת מישראל.

בני הזוג הגישו ערר לבית הדין לעררים, אך עררם נדחה כאשר בית הדין קבע כי החלטת המדינה לא חרגה חריגה קיצונית ממתחם הסבירות. במילים אחרות, בית הדין לא מצא כשל חמור בהתנהלות המדינה ובדרך קבלת ההחלטות שאפיינה את פועלה בפרשה.

בני הזוג לא ויתרו וערערו על פסק הדין לבית המשפט לעניינים מנהליים. וטוב עשו – השופט אליהו בכר לא ראה עין בעין עם בית הדין לעררים ולא הצליח להבין כיצד ניתן להכשיר את החלטת המדינה. בית המשפט הסביר את המובן מאליו – היעדר יכולת פיזית לענות על שאלות בנסיבות של מחלה קשה אינו יכול להיזקף לחובת החולה ובני הזוג. בנסיבות אלה היה על המדינה להתאמץ ולמצוא דרך אלטרנטיבית לבחון את כנות הקשר, ולא להיתמם ולפסול את ההליך המדורג.

כאמור בפסק דינו של השופט בכר, בענייננו, השימוע בוצע מבלי לתן משקל מיוחד למצבו של המערער והפגיעות הקשות האפשריות במקרה זה. הנסיבות הייחודיות במקרה דנן אינן מאפשרות למשיבה (המדינה – א.ב.) לבחון באופן ראוי את כנות הקשר בין המערערים באמצעות קיום שימוע נפרד, ובנוכחות בני משפחה שנקבע לכאורה בחוות דעת רפואית כי הם אלו שגורמים לו מצוקה נפשית. לאור מצבו של המערער, מתחייבת התייחסות רגישה לסיטואציה, לרבות קיום ראיון משותף של המערער והמערערת, על מנת שהמערער ייתן את התשובות הטובות האפשריות. יתרה מכך, מדובר באזרח ישראלי שמתקשה להשמיע את קולו ולצורך כך מונתה לו אפוטרופוס לדין, במקרה זה חובה היה על המשיבה לשקול את עמדת האפוטרופוס לפני מתן החלטה בעניינו.

בית המשפט ביטל את החלטתו של משרד הפנים ואת פסק דינו של בית הדין לעררים והורה למדינה לבחון בפעם נוספת את עניינם של המערערים ולקבל החלטה לפי שיקול דעתה ומיטב הבנתה. במסגרת הבחינה החוזרת נדרש ממשרד הפנים לקיים לבני הזוג שימוע משותף, ללא נוכחות בני משפחה אחרים, אך כן בנוכחות האפוטרופוס של הישראלי – שתביע את עמדתה, וככל האפשר בנוכחות גורם טיפולי אובייקטיבי שיכול לסייע למראיין לקבל תשובות ברורות ורלוונטיות מהמערער. עוד המדינה חויבה בהוצאות משפט בסך של 10,000 שקלים.

עמ"נ (ת"א) 16593-10-17 קרפובה ואח' נ' משרד הפנים (17.11.17)

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

הוועדה ההומניטרית לעייפה

איך משיגים אשרה לבן זוג זר של אזרח ישראלי

מעמד בישראל להורה מבוגר של אזרח ישראלי

מי זכאי לקבלת מעמד בישראל?

פער גילאים אינו נימוק לתקיעת הליך הסדרת מעמד

בית המשפט חייב את המדינה לתת מעמד מטעמים הומניטריים

משרד הפנים לא מאמין? בית המשפט חושב אחרת

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה