מה מטרתה של ערבות כספית שמופקדת במשרד הפנים וכיצד היא עוזרת בפתרון בעיות

ניהול הליכים במשרד הפנים ולעתים כנגד משרד הפנים כולל קשת רחבה של אמצעים ופתרונות (עבור מי שמצוי בתחום), ולא מתחלק לשתי אפשרויות בינריות בלבד: זכית או הפסדת, קיבלת מעמד/אזרחות/רישיון ארעי ועוד או הורחקת מהארץ. ישנם גם פתרונות ביניים ואחד מהאמצעים החשובים שעומדים לרשות משרד הפנים הוא הפקדת ערבות כספית שתבטיח את יציאת הזר מישראל בעתיד ככל שיידרש לכך.

כעורכי דין שעוסקים דרך קבע בשאלות כגון אזרחות ישראלית, מעמד לזרים בישראל, עליה ושבות, הסדרת מעמד לבני זוג זרים, קבלת רישיונות עבודה, רישיונות ישיבה ארעיים, רישיון לישיבת קבע, סירוב כניסה לישראל, הרחקה וגירוש מישראל, מעמד הומניטרי, ויזות הומניטריות וועדה הומניטרית, נוהל הורה קשיש ועודלעתים אנו מצליחים לבטל החלטות קשות, לרכך אותן ולשנות את הכיוון שבו פועלת רשות האוכלוסין באמצעות הפקדת ערבות כספית.

תכלית הערבות הכספית במשרד הפנים וכיצד מפקידים אותה

כאשר מורה לכם רשות האוכלוסין להפקיד ערבות כספית, אין פירוש הדבר שמשרד הפנים חדל מלהטיל ספק בכנות הקשר שלכם או בהצהרתכם (או הצהרת קרוביכם) כי תצאו משטח ישראל במועד הקבוע. הפסקות נותרים, אך אמצעי הערבות הכספית מאפשר לרשות לקבל החלטה יותר מידתית וסבירה שמצד אחד תאפשר לזר לשהות בארץ ומאידך תבטיחבמידה כזו או אחרתאת יציאתו בעתיד.

הזר, חבריו, קרוביו או עורך דינו מפקידים את הערבות במשרדי רשות האוכלוסין, והכספים משמשים להבטחת קיום ההתחייבות שנוטל על עצמו הזר. אם לדוגמה מדובר בהליך המדורג, אתם מפקידים את כספי הערבות למעין "תקופת ניסיון" כדי שבחלוף שנה משרד הפנים ישוב ויבחן את כנות הקשר הזוגי שלכם ויקבל החלטה חדשה בעניין. אם כעבור שנה רשות האוכלוסין לא תחשוד עוד בכנות היחסים, בהתאם לנוהל חובה על המדינה להשיב לכם את הערבות. אם תסרבעל הזר לצאת מישראל או להשיג על ההחלטה בהתאם לדרכים המנויות בדין: ערר פנימי, בית הדין לעררים וכיוצא באלה. אם הרשות תסרב והזר לא ייצא מישראל ולא יפנה לערכאות, הערבות תחולט.

ערבות כספית היא אפוא כלי יעיל שמאפשר למדינה לקבע את הזר בסטטוס מיוחד מבלי לנקוט אמצעי בלתי מידתי כמו סירוב מוחלט וגירוש ובתוך כך פגיעה אנושה בזכויות אלמנטריות. נציגי הרשות ובתי הדין והמשפט מבינים את זה וגם הניסיון מלמד שלרוב אנדים לא מסכנים את כספם.

כיצד מפקידים ערבות במשרד הפנים?

לרוב ניתן להפקיד ערבות במשרדי רשות האוכלוסין בנתב"ג באמצעות ערבות בנקאית, צ'ק בנקאי או במזומן. נוהל ספציפי של משרד הפנים מונה שורה של קריטריונים שלפיהם מותר לנציגי הרשות לחייב בהפקדת ערבות כספית, ואלה עיקריהם:

  1. ערבות שנקבעת עלידי נציג לשכה אזורית של רשות האוכלוסין לא תעלה על 50,000 שקלים;
  2. ערבות שנקבעת עלידי מנהל מרחב, ראש דסק (במטה הראשי בירושלים) או ראש אגף לא תעלה על 100,000 שקלים;
  3. ערבות בסכום העולה על 100,000 שקלים יכול לקבוע אך ורק ראש מנהל האוכלוסין;
  4. ביחס לנתיני מדינות שלאזרחיהן נטייה להשתקע בישראל יכולה הרשות לקבוע ערבות שלא תעלה על 50,000 שקלים;
  5. ביחס לתיירים, אנשי עסקים, ואמניםעד 50,000 שקלים;
  6. ביחס לספורטאים המוזמנים למבחנים, סטודנטים במוסד אקדמי מוכר, משתלמים ומתנדביםעד 15,000 שקלים;
  7. ביחס למי שהוצא נגדו בעבר צו הרחקה או צו גירוש ושב לישראל (אפילו אם הצו פקע וחלפו 5 או 10 שנים מאז הוצאתו) – עד 120,000 שקלים;
  8. ביחס לבני זוג של אזרחי ישראל המבקשים להיכנס ארצה יחדיו בעקבות נישואים בחו"לעד 100,000 שקלים;
  9. ביחס לקטינים נלוויםעד 10,000 שקלים;
  10. כאשר זר מזמין זר אחרעד 50,000 שקלים.

חילוט הערבות

אם הזר מפר את ההתחייבות (לדוגמה, לא יוצא מישראל במועד הקבוע) או כאשר, במקרים של הסדרת מעמד לבני זוג, משרד הפנים מסרב את הבקשה ולא מוגש ערר בעניין, על הרשות להודיע לזר בכתב כי הערבות תחולט. לרשות הזר או הערב עומדים 14 ימים לצורך הגשת בקשה מנומקת ובכתב לביטול ההחלטה לחלט את הערבות.

הנוהל כולל מספר הוראות שלא מתכתבות ולא עומדות בקנה אחד עם דיני הערבות הכלליים ובפרט עם חוק הערבות. גם יישומו של הנוהל הלכה למעשה לוקה לעתים בפגיעה חמורה ביותר בזכויות הנערבים והערבים, ורק עורכי דין שמצויים בתחום יכולים למנוע קיפוח זכויות בקשר עם שימוש באמצעי הערבות.

הליכים מורכבים במשרד הפנים (כגון קבלת אזרחות ישראלית, מעמד הומניטרי, מתן אזרחות לבן זוג, הסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים, רישיון ארעי א5, רישיון לישיבת קבע ועוד) ניתן לצלוח לרוב רק בעזרת עורך דין מנוסה ומקצועי שמתמחה בתחום.

מאת ארתור בלאיירעורך דין למעמד ומשרד הפנים

ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

לא הסתיים הליך הסדרת המעמדובן הזוג נפטר או עזבמה עושים?

מאמרים נוספים כאן

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה