לאחר מאבק עיקש וממושך אזרחית גאורגיה זכתה במעמד בישראל מטעמים הומניטריים

מאמרנו: "משרד הפנים: הוועדה לעניינים הומניטריים" עסק בוועדה מייעצת שפועלת במסגרתו ולצדו של משרד הפנים. תפקידה של הוועדה לדון בבקשות לקבלת מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים.

נציין שתכלית קיומה של הוועדה נעוצה בכך שלפעמים קם צורך לבחון בקשות לקבלת מעמד בישראל שאינן עומדות בדרישות הסף שקבע משרד הפנים כפי שהן משתקפות בנהליו השונים. במאמרנו הקודם דיווחנו על כך שלאחרונה בית המשפט העליון הוציא תחת ידו כמה פסקי דין שנושאים עמם את רוח השינוי וקוראים למשרד הפנים לרכך במעט את גישתו הנוקשה ולגלות גמישות כלפי מבקשי מעמד בישראל. בין היתר הקדשנו חשיבות לשני פסקי דין- אסברוק ואיקנה, שהציגו מסר ברור לנציגי משרד הפנים: הימנעו מדחיית בקשות מטעמים הומניטאריים על הסף או מפסילת בקשות ללא בחינה מעמיקה.

בהקשר זה מעניין לבחון פסיקה שניתנה על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בחודש ספטמבר האחרון. במוקד התיק שעסק בקבלת מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים עמדו שתי אחיות אזרחיות גיאורגיה. אחת האחיות סובלת ממחלה המטולוגית קשה, אך הרופאים במדינת המוצא כשלו באבחון המחלה והדרך שבה טיפלו בחולה כמעט והביאה למותה. כתוצאה מכך היה ברור כי אופציית הטיפול במדינתן ירדה מן הפרק, ולכן נאלצו האחיות לעלות על מטוס ולהגיע להדסה עין כרם, שם טופלה האחות כתיירת מרפא.

האחיות נימקו את בקשתן למעמד בישראל במחלה הקשה, אך הוועדה ההומניטארית סברה כי רמת הרפואה בגאורגיה טובה דיה והובילה לדחיית בקשתן. כשכלו כל הקיצין והאחות הבכורה לא יכלה עוד לעמוד בעלויות העצומות של הטיפולים, הגישו האחיות בקשה לקבלת מעמד בישראל על סמך בסיס הומניטארי. הבקשה לוותה בחוות דעת של רופאי הדסה שהסבירו על השגיאה באבחון ובטיפול ההרסני שניתן לחולה בגיאורגיה, על רמת הרפואה בתחום ההמטולוגיה במדינת המוצא של החולה וחשוב מכל – על כך שלדעתם הרחקתה מישראל משולה למתן גזר דין מוות עבורה.

במעמד הדיון בבקשת האחיות נתבקשה חוות דעת מטעם רופאי הוועדה. אחד המומחים, ד"ר מיכאל דור, חלק על העמדה שהציגו הרופאים המטפלים בחוות דעתם. בחוות דעתו המומחה התייחס רבות לכך שכספי המיסים של אזרחי ישראל לא צריכים לשמש לכיסוי עלויות הטיפול של החולה מבקשת המעמד. עוד ציין, כדרך אגב, כי בעת האחרונה ערך ביקור בבית חולים בעיר הבירה של גיאורגיה והתרשמותו מרמת הרפואה במקום הייתה סבירה לחלוטין.

דחיית בקשת האחיות לקבלת מעמד בישראל נבעה מכך שהוועדה ההומניטארית ביכרה את עמדת ד"ר דור על פני גישתם של הרופאים המטפלים. אך השתיים לא אמרו נואש ועתרו לבית המשפט כדי להילחם בהחלטה. עתירת האחיות הגיעה לעיונו של השופט דוד חשין שמצא את נימוקי המדינה לא משכנעים. התרשמותו מחוות הדעת של ד"ר דור, המומחה מטעם הוועדה, הייתה דומה. השופט לא מצא ביסוס של ממש בדבריו ביחס לרמת הרפואה בגיאורגיה, בעוד שאת עמדתו ביחס לנטל הכבד שמוטל על משלם המיסים הישראלי אף סיווג כבלתי רלוונטית.

בסופו של יום בית המשפט דחה את גישת המומחה וקיבל את עמדתם של רופאי הדסה בעניין הסכנה שנשקפת לחיי האחות, אם אכן תורחק מישראל. בניגוד לעמדתה של המדינה, השופט חשין סבר כי קיים בסיס הומניטארי איתן לבקשה וכתוצאה מכך הורה למשרד הפנים להעניק לאחיות מעמד בישראל.

[57260-07-14]

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

על הוועדה ההומניטרית

שוב על הוועדה ההומניטרית

מי זכאי לקבל מעמד בישראל?

איך משכנעים את משרד הפנים בכנות הקשר הזוגי?

גיור בחו"ל וחוק השבות

כיצד מסדירים מעמד בישראל לבן זוג זר?

על עבודתה של הוועדה ההומניטרית

חוק השבות ועבר פלילי

הוכחת יהדות לצורכי חוק השבות

מאמרים ברוסית

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה