בית המשפט למשרד הפנים: כל עוד לא ננקטו הליכים נגד מעמדם של אזרחי ישראל, לא ניתן לעכב את הליך הסדרת המעמד ואיחוד המשפחות של קרוביהם הזרים

לצד סיקור פסיקה חדשה בנושא דיני הגירה והסדרת מעמד בישראל, מעת לעת אנחנו נזכרים בפרשות חשובות מהעבר ומשתדלים להביא אותן לידיעת ציבור הקוראים. נזכרנו בפרשה אחת כזו שהייתה לרלוונטית למה שמתרחש באחרונה בעניין הסדרת מעמדם של זרים ממדינות חבר העמים לשעבר.

משרד הפנים התקין בשעתו נוהל שמכוחו יכול הורה לאזרח ישראל המשרת בצבא, או הורה לאזרח ששירת בעבר בצבא, לקבל מעמד בארץ. נדגיש כי לא מדובר בזרים שאוחזים בעילה חוקית אחרת כלשהי לקבלת מעמד בישראל, לא מכוח חוק השבות ולא מכוח חוק האזרחות.

הנוהל בהיר דיו והוא מונה שורה של תנאים, שלא נידרש אליהם כאן, ולכאורה מי שעומד באותם תנאים זכאי כאמור לקבל מעמד בארץ. אך בפרשה שנדונה בשנת 2011 בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב התעוררה סוגיה מעניינת. באותו מקרה דובר על אולג (שם בדוי) שעלה לישראל בגיל 17 מכוח חוק השבות בהיותו יהודי ובן ליהודייה. לימים אולג התגייס ליחידה מובחרת ושירת בצה"ל.

זמן קצר לאחר מכן הגיעה לישראל אמו של אולג, יוליה, ופנתה למשרד הפנים בבקשה לשנות את מעמדה מתיירת לעולה, על פי חוק השבות. לאחר בחינה ממושכת של מסמכי הבקשה נמסרה תשובה שלילית ממשרד הפנים. המדינה נסמכה בהחלטתה על חוות דעתם של נציגי לשכת הקשר – נתיב שקבעו כי המסמכים שהציגה יוליה להוכחת זכאותה לשבות (קרי, להיותה יהודייה) – מזויפים.

 יוליה לא הסכימה עם ההחלטה, אך העדיפה שלא לצאת למאבק קשה מול המדינה, והגישה בקשה לקבלת מעמד מכוח נוהל הורי חיילים, שכאמור מכיר בזכות למעמד בישראל למי שבנו או בתו אזרחי ישראל המשרתים בצה"ל.

אלא שגם כאן ציפתה ליוליה אכזבה. משרד הפנים דחה אף בקשה זו בנימוק כי בעבר ניסתה לרכוש מעמד בישראל באמצעות הצגת מסמכים כוזבים, ולכן אינה ראשית לבוא בגדר נוהל הורי חיילים.

הפעם יוליה לא ויתרה והגישה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים. בפנייתה הסבירה כי היא יהודייה והמסמכים שבידיה אותנטיים, אך מכל מקום עומדת לה זכות עצמאית ובלתי תלויה מכוח נוהל הורי חיילים.

מנגד עמדה המדינה בסירובה בציינה כי המסמכים מזויפים וכי עובדה זו לבדה שוללת מהעותרת כל זכות לקבלת מעמד בארץ, אם מכוח חוק השבות ואם על-פי כל עילה אפשרית אחרת. אך לכך הוסיפה המדינה כי גם אולג עצמו, בנה של יוליה שכאמור עלה לישראל על-פי חוק השבות מכוח היותו יהודי ובן ליהודייה, למעשה קיבל מעמד במרמה. לכן, הוסבר בעמדת המדינה, משנפל העוגן שעליו מנסה להסתמך יוליה, לא ניתן להחיל עליה את נוהל הורי חיילים.

אלא שבית המשפט לא שעה לעמדת המדינה. השופט אורי שוהם נדרש לכלל ראיות התיק וטענות הצדדים, ולא מצא כל תימוכין לטענת משרד הפנים כי אולג קיבל מעמד בישראל באופן לא חוקי. השופט הזכיר למדינה כי עומד לרשותה החוק שמאפשר לה ליזום הליך של ביטול אזרחות כלפי מי שרכש אותה באורח לא חוקי – אלא שמשרד הפנים לא נקף אצבע ולא עשה דבר לשם כך. לכן כל עוד אולג אוחז באזרחות כדין, לא ניתן לפגוע גם בזכות אמו, פסק השופט.

העתירה התקבלה, בית המשפט הורה למדינה להנפיק ליוליה מעמד ארעי וחייב את משרד הפנים בהוצאות העותרים בסך של 20,000 שקלים.

 [30364-06-10]

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

על הוועדה ההומניטרית

בן הזוג נפטר או נפרדתם? הוויזה מבוטלת

שוב על הוועדה ההומניטרית

מי זכאי לקבל מעמד בישראל?

איך משכנעים את משרד הפנים בכנות הקשר הזוגי?

גיור בחו"ל וחוק השבות

כיצד מסדירים מעמד בישראל לבן זוג זר?

על עבודתה של הוועדה ההומניטרית

הוכחת יהדות לצורכי חוק השבות

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה