בית הדין ביטל את החלטת משרד הפנים והורה למטה רשות האוכלוסין להעביר בקשה הומניטרית לבחינה של הוועדה הבינמשרדית

כתבנו רבות על פועלה של הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים שתכליתה לבחון בקשות למעמד בישראל במקרים שאינם עונים לקריטריונים הקבועים בנהלי משרד הפנים. המדובר אפוא במסלול שיורי ששמור רק למקרים הומניטריים מיוחדים. בשל ייחודו של מסלול זה לא אחד יכול לפסוע בו אלא רק מי שבקשתו לכאורה מגלה טעמים הומניטריים מיוחדים.

לצורך הסינון הראשוני של בקשות קיים מנגנון שעל-פיו הלשכה האזורית וראש הדסק במטה הרשות מוסמכים לדחות בקשות למעמד הומניטרי על הסף בלא שיגיעו לשולחנה של הוועדה המקצועית הייעודית. פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת אסברוק אמנם צמצם את סמכות משרד הפנים בביצוע הסינון הראשוני, אך עם זאת לא ביטל אותה כליל. נציגי משרד הפנים עדיין מוסמכים לדחות בקשות הומניטריות על הסף אם אלה אינן מגלות על פני הדברים טעמים הומניטריים מיוחדים.

בתוך כך לא מעט בקשות שמסורבות ונבחנות בבתי הדין לעררים ובתי המשפט לעניינים מנהליים עוסקות בעצם השאלה אם היה צידוק לדחות אותן על הסף בלא שהוועדה ההומניטרית תידרש אליהן.

כך, מעת לעת בית הדין ובית המשפט מוציאים מלפניהם פסקי דין שמפרשים בהתאם לנסיבותיהם של כל מקרה ומקרה את מגבלת הסינון שקיימת בעניין הסמכות של משרד הפנים לדחות בקשות הומניטריות על הסף ולא להעבירן לוועדה ההומניטרית.

בפסק הדין החדש (12.4.18) בית הדין לעררים בירושלים נדרש לפרשה שבה קם צורך שוב לבחון את סמכות הפקידים לסנן בקשות, ובתום הבירור ביטל את החלטת המדינה. באותו עניין דובר על בנה של אזרחית ישראל שאינו זכאי שבות שנמצא בארץ לאחר ניתוק מוחלט ממשפחתו שברוסיה. מדובר באדם חולה הסובל מהתמכרות לסמים שאמו הישראלית היא הקרוב היחיד שיכול ורוצה לטפל בו ולסייע לו בהתמודדות עם התמכרותו.

משרד הפנים סבר שאין בנסיבות אלה כדי להצדיק דיון בוועדה ההומניטרית, ודחה את בקשתו על הסף. אך בית הדין לעררים חשב אחרת. בית הדין ציין כי בצד הטעם הרפואי (היותו של המבקש מכור לסמים ולמעשה סיעודי) קיים גם הטעם שמלבד אמו אזרחית ישראל אין מי שיכול לסייע לו. לגישת בית הדין, שילוב הטעמים מעלה לכאורה סיכוי סביר לכך שהבקשה למעמד מטעמים הומניטריים תאושר, אם תיבחן על-ידי הוועדה הבינמשרדית, ולכן בנסיבות כאלה לא ניתן היה לדחות את הבקשה על הסף. בית הדין כאמור ביטל את החלטת משרד הפנים והורה לו להעביר את הבקשה לוועדה.

[3948-17]

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

על הוועדה ההומניטרית

בן הזוג נפטר או נפרדתם? הוויזה מבוטלת

שוב על הוועדה ההומניטרית

מי זכאי לקבל מעמד בישראל?

איך משכנעים את משרד הפנים בכנות הקשר הזוגי?

גיור בחו"ל וחוק השבות

כיצד מסדירים מעמד בישראל לבן זוג זר?

על עבודתה של הוועדה ההומניטרית

הוכחת יהדות לצורכי חוק השבות

מאמרים ברוסית

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה