לאחר התמודדות קשה עם משרד הפנים משרדנו הכריח את המדינה לוותר על תנאי בלתי סביר ולהסתפק בתצהיר פשוט

במסגרת מה שמכונה "ההליך המדורג", קרי פרוצדורה שבמסגרתה בני זוג לאזרחים ישראלים מקבלים מעמד בארץ (תחילה רישיון ביקור רגיל, לאחר מכן, רישיון ביקור עם אישור עבודה, לאחריו רישיון לישיבה ארעית ולבסוף רישיון לישיבת קבע או אזרחות), מחויבים בני הזוג להציג למשרד הפנים שורה ארוכה של מסמכים פורמליים וראיות לתמיכה בטענה כי הקשר הזוגי שלהם אינו פיקטיבי.

בין השאר חובה להציג דרכון זר בתוקף לשנתיים לפחות, תעודת לידה, תעודת יושר ועוד כהנה וכהנה מסמכים. אישור נוסף שדורשים לראות נציגי משרד הפנים, כתנאי לפתיחת תיק איחוד משפחות והסדרת מעמדו של בן הזוג הזר, הוא תעודה ציבורית מאומתת ועדכנית המעידה על מצבו האישי של הזר. נסביר: לגבי מצבו האישי של בן הזוג הישראלי לא נדרשת כל תעודה, מאחר שהרישום הרלוונטי (אם בן הזוג נשוי, גרוש, רווק או אלמן) ממילא מצוי ברשות משרד הפנים. אך ביחס לזר אכן נדרשת הוכחה למצבו המשפחתי, ומטבע הדברים מדובר במסמך פורמלי חשוב שבדרך כלל יש בו כדי ללמד על כנות הקשר עם האזרח הישראלי.

על המסמכים המוגשים למשרד הפנים להיות מאומתים כדין. באימות הכוונה, בדרך כלל, לאימות בחותמת "אפוסטיל", וביחס למדינות שאינן חתומות על אמנת האג הרלוונטית קיימת פרוצדורה נפרדת של אימות מסמכים במשרדי החוץ של אותן מדינות.

תעודה עדכנית ומאומתת המעידה על מצב אישי

כאמור, על פי רוב מדובר במסמכים פורמליים ולגיטימיים מבחינת הדרישה של משרד הפנים שבדרך כלל ניתנים להשגה בקלות יחסית. כך, ברוב המדינות קיים מנגנון של הזמנת תעודות יושר בלא נוכחות המבקש עצמו (אם באופן אלקטרוני, אם באמצעות נציג ואם על-ידי הצגת ייפוי כוח). נושא הארכת תוקף הדרכון מורכב יותר, אך גם הוא בדרך כלל פתיר בקונסוליות של אותן מדינות זרות.

אך סוגיה של ממש מתעוררת תדיר בקשר עם מה שמכונה "תעודה ציבורית עדכנית ומאומתת המעידה על מצב אישי". במדינות שונות כלל לא קיים מרשם אחיד ומרוכז של פעולות כגון נישואין, גירושין, לידה ומוות, ובשל כך רשויות הרישום האזרחי אינן מנפיקות תעודות למצב אישי.

באוקראינה אין רישום אחיד לנישואין וגירושין

לדוגמה, באוקראינה אין מרשם אחיד ולכן מדינה זו לא מוציאה תעודות למצב אישי. משכך, ובהתאם לדין האוקראיני, אדם המעוניין לקבל תעודה המעידה על מצבו האישי פונה לכל נוטריון באוקראינה ומצהיר בפניו על-אודות מצבו האישי, הצהרתו מקבלת אימות נוטריוני שבמידת הצורך ניתן לאשר החותמת "אפוסטיל".

אך זאת מתאפשר כל זמן שהמבקש נמצא בשטח אוקראינה. מחוץ לגבולות אוקראינה לא ניתן להצהיר בפני נוטריון אוקראיני כך שאישורו יקבל תוקף משפטי מחייב וניתן יהיה לאימות ב"אפוסטיל". כל שניתן לקבל באוקראינה הוא תמצית רישום חסרת מידע, ודאי ביחס לרווקים ואלמנים שבה לא מצוין באופן מפורש מעמדו האישי של המבקש.

לאור מצב זה, כאשר נדרש להמציא אישור למעמד אישי של אזרח אוקראיני הנמצא בישראל ומסיבות כאלה ואחרות אינו מעוניין לצאת מהארץ רק לצורכי עריכת אישור פשוט, עד לאחרונה שימשה מבקשים כאלה חלופה חוקית אחרת – פנייה לקונסוליה האוקראינית בישראל ואימות קונסולרי להצהרה שמוסר אותו מבקש. בהתאם לדין הבינלאומי אישור קונסולרי אינו יכול ואינו צריך להיות מאומת בחותמת "אפוסטיל" משום שעצם חתימת הקונסול מעידה על אותנטיות של המסמך.

כך נהגו שנים ומשרד הפנים הישראלי כיבד מסמך חלופי זה, אלא שלאחרונה חלק מלשכות משרד הפנים החלו לסרב לקבל אישורים קונסולריים בטענה כי אינם נושאים חותמת "אפוסטיל". תחת זאת דורשים נציגיהם מהמבקשים לצאת לאוקראינה לצורכי עריכת המסמך. משמעות הדרישה התמימה לכאורה של משרד הפנים היא שאותם בני זוג לישראלים המתבקשים לצאת מהארץ עלולים למצוא עצמם מסורבים להיכנס חזרה במשך חודשים ארוכים ולפעמים אף שנים.

כאמור, מדובר בדרישה הזויה של משרד הפנים שבינה ובין הדין אין ולא כלום, ובנוסף לזה אותה דרישה מושמעת רק בחלק מלשכות רשות האוכלוסין, כאשר נציגי לשכות מסוימות מקבלים אישורים קונסולריים ואילו בלשכות אחרות אותם אישורים נדחים כבלתי קבילים.

כאשר לקוחות משרדנו נתקלו בבעיה דומה בלשכת רשות האוכלוסין ברחובות החלטנו לא לשתף פעולה עם ניסיונות המדינה להכשיל את הליך הסדרת מעמדם ולא לוותר. לשם כך הפעלנו כל ערוץ אפשרי של תקיפת הדרישה: שיגרנו מכתבים לכל גורם אפשרי ברשות, הגשנו שורה של תלונות לגורמים הבכירים במטה הרשות, השגנו על ההחלטה לבית הדין לעררים, הגשנו מספר תלונות למבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, נציבות תלונות הציבור במשרד הפנים, יועמ"ש משרד הפנים ועוד.

בסופו ל דבר המדינה נאלצה לוותר על דרישתה הבלתי חוקית בעליל והסתפקה בכך שמרשנו יצהיר על מצבו האישי בפני נוטריון ישראלי.

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

על הוועדה ההומניטרית

בן הזוג נפטר או נפרדתם? הוויזה מבוטלת

שוב על הוועדה ההומניטרית

מי זכאי לקבל מעמד בישראל?

איך משכנעים את משרד הפנים בכנות הקשר הזוגי?

גיור בחו"ל וחוק השבות

כיצד מסדירים מעמד בישראל לבן זוג זר?

על עבודתה של הוועדה ההומניטרית

הוכחת יהדות לצורכי חוק השבות

מאמרים ברוסית

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה