מה נדרש להציג במשרד הפנים לשם הסדרת מעמדו של קטין נלווה בהליך שהגירה לבן זו?

כאשר זר או זרה מהגרים לישראל כדי להתאחד עם בן זוגם הישראלי פותחים השניים בהליך המדורג של הסדרת מעמד ברשות האוכלוסין. אם בן הזוג הזר מגדל ילד קטין מנישואין קודמים והוא מעוניין להגר לישראל עם הילד, יש לפעול בהתאם לתנאים הקבועים בנוהל הרלוונטי של משרד הפנים. ראשית, משרד הפנים מכיר בזכות לצרף להליך קטין נלווה רק בקרב בני זוג נשואים, ולא ידועים בציבור. בכל מקרה של ידועים בציבור מדובר בבקשה שתידון במישור הומניטרי ותיתקל בהתנגדות מצד הרשות.

אחד התנאים לצירוף קטין להליך הוא הצגת אישור מאת ההורה הביולוגי השני של הקטין, זה שחי במדינת המוצא של הילד, לכך שהקטין ישתקע בארץ וגם יוכל להתאזרח בעתיד. הנוהל מאפשר להורה השני לעמוד על זכותו ההורית לקבוע את מקום מושבו של הילד ולהתנגד להגירתו לישראל. לכן על ההורה שמבקש להגר חובה למסור לרשות האוכלוסין מסמך רשמי המעיד על כתובתו הרשומה של ההורה הנותר במדינת המוצא. משרד הפנים ידאג ליידע את ההורה באמצעות נציגות חוץ על כוונת ההורה השני להסדיר את מעמדו של הילד בארץ, ובאותו מכתב יובהר להורה שעומדת לו הזכות להתנגד.

ככל שההורה אינו מביע התנגדות מפורשת בתוך 6 חודשים ממועד קבלת המכתב, שתיקתו תפורש כהסכמה. אם ההורה יתנגד, משרד הפנים לא יסדיר את מעמד הקטין בארץ, לא יצרף אותו להליך המדורג כקטין נלווה וידרוש את יציאתו.

מה הדין כאשר ההורה השני מסכים רק להשתקעות ולא להתאזרחות עתידית?

במקרה שכזה הקטין יוכל לקבל מעמד של תושב ארעי (א/5( אך לא ניתן יהיה להעניק לו אזרחות. בפרשה המפורסמת בעניינה של טטיאנה קוזמינה שנבחנה בבג"ץ בשנת 2014 נדונה סוגיית מעמדו של קטין נלווה שבינתיים מגיע לגיל הבגירות.

באותו עניין ההורה השני אסר על הקטין להתאזרח בארץ, אך לימים הקטין כאמור בגר. אותו קטין לשעבר ביקש להתאזרח אך בקשתו נדחתה בטענה שאיסור ההורה השני ממשיך לחול גם עם הגיע הקטין לגיל הבגירות. האם והילד עתרו לבג"ץ כנגד אותה החלטה, ובית המשפט קיבל את עמדת העותרים. בית המשפט קבע שזכות ההורה השני להתנגד בת תוקף כל זמן שהילד נותר קטין, אך מרגע שהוא מגיע לגיל הבגירות אותה זכות פוקעת.

חשוב להזכיר ולציין כי בהתאם לחוק ולנוהל מעמדו של הקטין הנלווה תלוי בהורה שמצוי בהליך המדורג מכוח קשר זוגיות עם אזרח ישראלי. אם נשלל מאותו הורה מעמד בישראל מכל סיבה שהיא (אי-כנות הקשר הזוגי, גירושין, פרידה בפועל, פטירה, סוגיות מרכז חיים ועוד), המעמד באופן אוטומטי כמעט יישלל מהקטין הנלווה. אך במקרה זה תדיר מתקיימות נסיבות הומניטריות שמצדיקות ניהול הליך מול משרד הפנים.

חשוב לזכור שניתן להתמודד ביעילות עם החלטות שגויות של רשות האוכלוסין רק באמצעות עורכי דין שמתמחים בענייני הגירה, אשרות, מעמד ומשרד הפנים.

[9102/12]

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

ראיונות בתקשורת ברוסית

מאמרים נוספים בנושא:

הוועדה ההומניטרית לעייפה

איך משיגים אשרה לבן זוג זר של אזרח ישראלי

בית המשפט ביטל החלטה של משרד הפנים

חוק השבות ועבר פלילי

מעמד בישראל לנין של יהודי

המרת דת וחוק השבות

משרד הפנים: רבת עם בת הזוג הזרה? הקשר פיקטיבי

מאמרים ברוסית

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה