בית המשפט העליון קובע בפסק דין חשוב ביותר משנת 2006 כי גם שוהים בלתי חוקיים לא יורחקו מישראל אם ביכולתם להוכיח קשר זוגיות כן עם אזרחי המדינה שבגינו הוגשה בקשה לפתיחת תיק איחוד משפחות

מעת לעת פונים אלינו בני זוג רבים בשאלה אם העובדה שבן הזוג הזר שוהה בישראל באופן בלתי חוקי ובלא אשרת שהייה בתוקף אינה מאפשרת פתיחת תיק איחוד משפחות והסדרת מעמד במשרד הפנים. מקור השאלה נעוץ במידע שאותם בני זוג מקבלים בלשכות שונות של רשות האוכלוסין. לפי אותו מידע שנמסר להם המדינה לא תסכים לפתוח תיק איחוד משפחות עבור מי ששוהה בישראל בלי רישיון ישיבה בתוקף, וזאת עד שאותו זר ייצא מתחומי הארץ, ישוב למדינת המוצא ובן זוגו הישראלי יפעל להגשת "הזמנה מסודרת" שתיבחן בהתאם לנהלים.

מידע זה שגוי מיסודו ואינו עומד בדרישות הדין. נכון כי כך אמנם רוצה הרשות ולכך היא קיוותה, אלא שבית המשפט העליון אסר על משרד הפנים לנקוט מהלכים כאלה והבהיר לו זה מכבר כי הדין בעניין שונה.

עוד בשנת 1999 בפסק דין חשוב בפרשת סטמקה, שעסק בתיקי איחוד משפחות של זרים הנשואים לאזרחי ישראל, בית המשפט העליון קבע כי גם אם מדובר בזר ששוהה בארץ בלי ויזה בתוקף, אסור למשרד הפנים לדרוש את יציאתו מישראל לפני עריכת בדיקה ראשונית בדבר כנות הקשר. טענת המדינה כי הרחקתם של אותם זרים שוהים בלתי חוקיים לפני פתיחת תיק איחוד משפחות תועיל במלחמה נגד התופעה של שהייה בלתי חוקית, נדחתה. בית המשפט הבהיר באותו פסק דין כי מדובר באמצעי פסול, ולכן על המדינה לשנות את כלליה ולא לדרוש יציאתם של זרים הנשואים לאזרחי ישראל בטרם תיערך בדיקה ראשונית של כנות הקשר.

אך המדינה המשיכה בשלה בכל הנוגע לבני זוג ידועים בציבור של אזרחי ישראל. לאחר פסק דין סטמקה עמדת רשות האוכלוסין הייתה כי בשונה מזוגות נשואים בכל הנוגע לקשרי ידועים בציבור מותר למדינה לדרוש מאותם זרים ששוהים בארץ בלי רישיון בתוקף לצאת מישראל בטרם פתיחת תיק איחוד משפחות.

אלא שגם עמדה זו נבחנה בבית המשפט העליון, ובשנת 2006 קבע בית המשפט, בפרשת אורן (עע"ם 4614/05), שאין כל שוני מהותי בין נשואים לידועים בציבור בכל הנוגע לתחילת הליך איחוד המשפחות. לכן נקבע כי הכללים שהותוו בפרשת סטמקה בעניין בני זוג נשואים יפים גם לבני זוג ידועים בציבור, ובין השאר נקבע כי אסור למשרד הפנים לדרוש מבני זוג ידועים בציבור של אזרחי ישראל לצאת מהארץ טרם עריכת בדיקה ראשונית של הבקשה, גם אם אותו זר שוהה בישראל שלא כחוק.

מאז מתן פסק הדין לא חל כל שינוי לרעה בקשר עם הסוגיה, והדבר אף קיבל ביטוי בנהלי רשות האוכלוסין. אלא שלעתים נציגי הרשות בלשכות שונות עדיין מטעים את הציבור ודורשים מנתינים זרים לצאת מישראל בניגוד לדין. המשמעות של יציאה מישראל עבור בני הזוג אדירה. במקרה הטוב מדובר בפרידה לפרק זמן של שנה שלמה, אך לרוב היציאה תגרור ניתוק ארוך בהרבה.

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

הוועדה ההומניטרית לעייפה

איך משיגים אשרה לבן זוג זר של אזרח ישראלי

מעמד בישראל להורה מבוגר של אזרח ישראלי

מי זכאי לקבלת מעמד בישראל?

פער גילאים אינו נימוק לתקיעת הליך הסדרת מעמד

בית המשפט חייב את המדינה לתת מעמד מטעמים הומניטריים

משרד הפנים לא מאמין? בית המשפט חושב אחרת

משרד הפנים סירב להנפיק אשרת כניסה; בית המשפט התיר

בית המשפט חייב את משרד הפנים לתת מעמד לאלמן של אזרחית ישראל

משרד הפנים: ישנים בחדרים נפרדים? משמע מדובר בקשר פיקטיבי

משרד הפנים שלל אשרת שהייה מתושב זר שבן זוגו הישראלי נפטר? לפעמים יש מה לעשות

מאמרים ברוסית

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה