עורך דין משרד הפנים: בית הדין לעררים ביטל את החלטת רשות האוכלוסין והורה למדינה להעניק לזרה רישיון א5

עסקנו רבות בנושא הפסקת ההליך המדורג עקב פטירת בן הזוג ואנו כותבים בנושא זה מעת לעת (ראו כאן מאמר מבוא).

נזכיר כי מוטלת על משרד הפנים חובה ליישם במקרים אלה נוהל מיוחד העוסק באי-סיום ההליך עקב פטירת בן הזוג תוך בחינת בקשות להמשך הסדרת המעמד במישור ההומניטרי. לצד הנוהל קיימת שורה ארוכה של פסקי דין של בית הדין לעררים, בית המשפט לעניינים מנהליים ובית המשפט העליון בהליכים רבים שבהם הערכאות ביטלו פעם אחר פעם החלטות אכזריות של משרד הפנים. אך כל אלה לא מרתיעים את רשות האוכלוסין והוועדה הבינמשרדית מלקבל החלטות בלתי סבירות ולגרש זרים שלהם זיקה חזקה לארץ וזכות לחיות בישראל.

דוגמה נוספת לכך בפסק דינו החדש של בית הדין לעררים בירושלים. באותו הליך דובר על מרינה (שם בדוי), אזרחית גיאורגיה, שנכנסה לישראל באשרת תייר בשנת 2004, כעבור שנה הכירה את בועז, השניים נישאו ופתחו בהליך המדורג במשרד הפנים.

במשך כשלוש שנים ההליך התנהל בעצלתיים וניתנה למרינה רק אשרה מסוג ב1. זאת על אף שקמה לה זכאות לרישיון לישיבת ארעי א5 כחצי שנה לאחר תחילת ההליך. הסיבה לכך הייתה נעוצה בהתרשמות לא חד-משמעית של נציגי הרשות מכנות היחסים עם בועז.

בסופו של דבר כעבור שלוש שנים ניתנה למרינה אשרת א5 והיא הייתה לתושבת ארעית בישראל. מאז המשיכו בני הזוג להתייצב במשרדי רשות האוכלוסין מדי שנה, להוכיח את כנות יחסיהם ולהאריך את רישיון א/5. גם כאשר חלפו 4 שנים מיום קבלת א5 וקמה למרינה זכות להתאזרח בארץ משרד הפנים האריך את הוויזה בחצי שנה וקבע מועד לקבלת אזרחות.

אלא שבועז נפטר בפתאומיות כשבועיים לפני אותו מועד. מרינה פנתה בבקשה להמשיך להסדיר את מעמדה מכוח נוהל הפסקת הליך, אלא שהבקשה נדחתה על הסף בלא שהועברה לשולחן הוועדה ההומניטרית. מרינה הגישה ערר פנימי על ההחלטה, אך גם זה נדחה. לאחר מכן האלמנה עתרה לבית הדין לעררים – ובעקבות הערר משרד הפנים הביע נכונות לשוב ולדון בבקשה להעביר את התיק לוועדה. אך לא היה בזה כדי לסייע – שוב ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה על הסף בלי שהוועדה הבינמשרדית נדרשה לעניין. מרינה שבה ופנתה לבית הדין – ורק לאחר מכן הושגו הסכמות שלפיהן התיק יועבר לוועדה ההומניטרית לבחינה פרטנית (ראיון וידאו בנושא ניהול הליכים במקרים מעין אלה ראו כאן).

כאמור, כמי שכפאו שד נאלץ משרד הפנים להעביר את התיק לוועדה ההומניטרית, אך גם זאת לא סייע. לאחר שהבקשה המתינה להחלטה במשך כשלוש שנים התכנסה הוועדה והמליצה לגרש את מרינה מישראל. הוועדה לא מצאה במקרה זה טעמים הומניטריים מיוחדים וקבעה שמרכז החיים של מרינה, שחיה בארץ כ-15 שנים, היה ונותר במדינת מוצאה.

בפעם שלילית מרינה לא ויתרה ושוב הגישה ערר לבית הדין לעררים בירושלים. לאחר שהדיין מרט דורפמן בחן את כל נסיבות התיק הוא ביטל את החלטת המדינה. הדיין הסביר בפסק הדין (19.3.20) כי רשות האוכלוסין והוועדה התעלמו משורה ארוכה של נסיבות הומניטריות וכי ההחלטה שגיבשו אינה סבירה בעליל.

בית הדין הורה למדינה לחדש למרינה את רישיון א5 לתקופה של שנתיים ולאחר פרק זמן זה לשוב ולדון בעניינה.

נזכיר כי ניתן להתמודד ביעילות עם החלטות משרד הפנים ורשות האוכלוסין רק בעזרת עורך דין מומחה בענייני מעמד בישראל, אזרחות ישראלית, ויזות, אשרות, בקשות הומניטריות ועוד. למשרדנו ניסיון רב בטיפול בעניינים מסוג זה, ואם נתקלתם בבעיה הנכם מוזמנים להיוועץ בנו ולהסתייע בשירותינו.

[1667-19]

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

הוועדה ההומניטרית לעייפה

איך משיגים אשרה לבן זוג זר של אזרח ישראלי

בית המשפט ביטל החלטה של משרד הפנים

חוק השבות ועבר פלילי

מעמד בישראל לנין של יהודי

מעמד בישראל להורה מבוגר של אזרח ישראלי

המרת דת וחוק השבות

משרד הפנים: רבת עם בת הזוג הזרה? הקשר פיקטיבי

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה