אזרחות ישראלית, אזרחות ועלייה על פי חוק השבות, אזרחות ישראלית עבור בן זוג נשוי או ידוע בציבור, ארחות ישראלית עבור הורים, הפרוצדורה במשרד הפנים, מעמד אחר לקרובים של אזרחי ישראל: אשרת ביקור, רישיון ביקור, רישיון עבודה ב-1, רישיון לישיבת ארעי א-5, רישיון לישיבת קבע ועוד

עליה וחוק השבות

קיימות מספר דרכים לקבלת אזרחות ישראלית. דרך המלך היא עלייה לישראל על פי חוק השבות. החוק מונה שורה של תנאים מזכים וחריגים. חוק השבות מכיר, כמובן, בזכותו של כל יהודי לעלות לישראל. יהודי, על פי החוק וההלכה, הוא מי שנולד לאם יהודייה. לכן ביטויים ששגורים בקהילות מסוימות כגון "יהודי על פי אבא" או "יהודייה על פי אבא" שגויים מעצם טבעם.

עוד חוק השבות מעניק זכות עליה לבנים ולנכדים ליהודים וכן לבני זוגם הנשואים. גם אלמנים ליהודים זכאים לעליה על פי חוק השבות, אולם אם אלמנה ליהודי נישאת בשנית למי שאינו יהודי, היא מאבדת את זכותה לשבות. נציין כי בשנים האחרונות השתנתה מדיניותה של לשכת הקשר נתיב בכל הנוגע להכרה בזכות עליה ושבות לאלמנים לבנים ולנכדים ליהודים, וכיום המדינה מסרבת להכיר בזכות זו. אולם מדובר במדיניות שסותרת את חוק השבות, ואנו ממליצים במקרים אלה שלא לוותר ולקבל סיוע משפטי מתאים.

בנוסף בעוד חוק השבות אינו פוסח על ילדים מאומצים עמדת המדינה שונה והיא מערימה קשיים בעניין. ישנה סוגיה נפרדת בכל הנוגע למעמדם של נינים ליהודים.

הזכות לשבות נשללת מיהודים שהמירה את דתם מרצון, מזכאי שבות בעלי עבר פלילי המסכן את שלום הציבור וממי שפעל נגד העם היהודי. ראו מאמרים בנושא שבות כאן, כאן, כאן, כאן וכאן.

אזרחות ישראלית לבני זוג זרים

דרך נוספת לקבל אזרחות ישראלית או מעמד בישראל היא להינשא לאזרח ישראלי ולהעתיק את מרכז החיים לישראל. מי שנישא לאזרח ישראלי יכול לפתוח במשרד הפנים בהליך המדורג לקבלת אזרחות ישראלית ולהתחיל בפרוצדורה של איחוד משפחות. אורכו של הליך זה לפחות 4.5 שנים (בדרך כלל מעט יותר) ובמסגרתו נדרשים בני הזוג להציג שורה ארוכה של מסמכים המעידים על בלעדיות הקשר, על כנותו, על ניהול מרכז חיים בישראל, על היעדר סייגים ביטחוניים או פליליים ועוד. ככל שבני הזוג עומדים בדרישות משרד הפנים ועוברים בהצלחה את ראיונות כנות הקשר, רשות האוכלוסין מדי שנה מעניקה לבן הזוג הזר אשרות שהייה בישראל עד לקבלת אזרחות או רישיון לישיבת קבע. תחילה ניתנת לבן הזוג הזר אשרת ביקור ב-2, לאחר מכן רישיון ביקור ועבודה ב-1, לאחריו רישיון לישיבת ארעי א-5 ולאחר מכן רישיון לישיבת קבע או אזרחות. ראו כאן מאמרים בנושא.

במקרה של ידועים בציבור ניתן לפתוח בהליך הסדרת מעמד מכוח חיים משותפים עם בן הזוג. במקרה זה מדובר בפרוצדורה דומה אך ארוכה ומורכבת יותר לזו של בני זוג נשואים ולה מאפיינים ייחודיים.

מעמד בישראל, רישיון לישיבת קבע ואזרחות להורים מבוגרים

 אזרח ישראלי יכול להביא לארץ הורה מבוגר שאינו זכאי למעמד בישראל. אלה הם התנאים העיקריים לקבלת מעמד בארץ לפי נוהל הורה קשיש ובודד:

  • רק מי שאוחז באזרחות יכול להקנות מעמד להורה לפי נוהל הורה קשיש ובודד. זכות זו אינה מוקנית לבעלי רישיונות לישיבת קבע, רישיונות לישיבת ארעי א-5 ואשרות מכל סוג אחר.
  • על ההורה המוזמן להיות "בודד", קרי מעמדו המשפחתי צריך להיות "אלמן", "גרוש" או "רווק".
  • בהתאם לנוהל, גילם המינימלי של ההורים המוזמנים צריך להיות – בנשים 62, בגברים 64.
  • מקום שיש להורה המוזמן ילדים נוספים המתגוררים מחוץ לישראל, אינו זכאי למעמד על פי הנוהל. אך לכלל זה יש חריגים.
  • מרכז חייהם של ההורה המוזמן ושל הילד המזמין חייב להיות בישראל למשך כל הליך איחוד המשפחה.

אזרחות ישראלית ומעמד בישראל להורים לחיילי צה"ל

אזרח ישראל שמשרת או שירת בצה"ל יכול להקנות מעמד בארץ להורים שלו שאינם זכאים למעמד לפי כל דין. ישנו נוהל מיוחד המסדיר את דרכי הקניית מעמד להורי חיילים. אלה עיקריו:

  • רק אזרחי ישראל המשרתים (או כאלה ששירתו) בצה"ל יכולים להקנות מעמד להוריהם. חיילים האוחזים ברישיון לישיבת קבע או לישיבת ארעי א-5 אינם יכולים להתאחד עם הוריהם לפי הנוהל.
  • הנוהל חל רק על הורים ביולוגיים.
  • חייל מזמין צריך להיקרא לשירות בצה"ל לפחות ל-18 חודשים ולשרת בפועל לכל הפחות 12 חודשים.
  • מזמין שלא סיים את שירותו הצבאי עקב בעיות משמעת או בגלל השתמטות לא יוכל להקנות מעמד להוריו לפי נוהל זה.
  • כמו בכל מקרה אחר, הנוהל מסייג זכותם של זרים לקבל מעמד בישראל במקרים של עבר פלילי המסכן את שלום הציבור, רקע ביטחוני ועוד.
 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

“ויזה הומניטרית” ומעמד בישראל מטעמים הומניטריים

בן הזוג נפטר? כיצד שומרים על המעמד בישראל?

שוב על הוועדה ההומניטרית

מי זכאי לקבל מעמד בישראל?

איך משכנעים את משרד הפנים בכנות הקשר הזוגי?

גיור בחו”ל וחוק השבות

כיצד מסדירים מעמד בישראל לבן זוג זר?

על עבודתה של הוועדה ההומניטרית

חוק השבות ועבר פלילי

הוכחת יהדות לצורכי חוק השבות

מאמרים ברוסית

רמת גן: דרך אבא הלל 12 קומה 9
טלפון. 03-7506474 | פקס 03-7525175
arthur@i-lawyer.co.il‏

mango-web.co.il
שינוי גודל גופנים