בית הדין הורה למשרד הפנים לערוך סיכומים לראיונות סימולטניים שנערכים לבני זוג של ישראלים בנציגויות הקונסולריות והדיפלומטיות בחו"ל בשפת המרואיינים

במאמר שהקדשנו לנושא הסדרת מעמד של בני זוג לישראלים במסגרת מה שמכונה ההליך המדורג התייחסנו בתמצית לכל שלבי ההליך ולחשיבותו של שלב ראיון כנות הקשר שנערך לבני הזוג. נזכיר כי לפעמים משרד הפנים מחליט על עריכת ראיון סימולטני, שבמסגרתו נבחנת כנות הקשר לפני מתן אישור כניסה לישראל עבור בן או בת הזוג הזרים. מבחינה מעשית בן הזוג הזר, המכונה "המוזמן", מתייצב בקונסוליה הישראלית שמצויה במדינתו של המוזמן ובה בעת מגיע בן זוגו הישראלי ללשכת רשות האוכלוסין בישראל שבה נפתח התיק, ונערך להם ראיון סימולטני.

לא בכל מקרה פועל משרד הפנים לזימון ראיון סימולטני. הדבר נעשה כאשר קיימות נסיבות שמעוררות את חשדם של נציגי הרשות בדבר כנות הקשר. לכך עשויות להיות סיבות מגוונות כגון: פער גילאים גדול, היכרות קצרה (אף אם מדובר בבני זוג שנישאו) או חיים משותפים לא ממושכים, גירושין טריים של מי מבני הזוג, סטטוס משפחתי בעייתי (לדוגמה, כאשר מי מבני הזוג עדיין מוגדר כנשוי, תהא הסיבה לכך אשר תהא), הימצאות בעבר של מי מבני הזוג בהליך דומה, שהייה בישראל בעבר בלא אשרה בתוקף, הרחקה מישראל בעבר, סירוב כניסה לישראל, הגשת בקשה למעמד בישראל בכל עילה שהיא ועוד.

בהתאם לנוהל עריכת ראיונות שעל-פיו חייבים לנהוג משרד הפנים ונציגים דיפלומטיים וקונסולריים, יש לקיים את הראיון בשפת המרואיין. על נציג הרשות לתעד את השאלות והתשובות במהלך הראיון ובסיומו להציג את פרוטוקול הראיון לנשאל, לאפשר לו לעיין בו ולאשר בחתימתו את תוכן הדברים.

אולם הלכה למעשה הרשות לא מקיימת את הנוהל. כפי שעולה מתלונות שמגיעות מהשטח, בעוד הראיונות אכן נערכים בשפת המרואיינים, התיעוד נעשה בעברית, וכלל לא מוצע ומתאפשר למרואיין לעיין בפרוטוקול בתום הראיון. כל שנעשה – נציג הרשות מקריא למרואיין את הפרוטוקול תוך כדי תרגום תוכנו (על פה) לשפת המרואיין, אך בפועל הנשאל אינו יכול לדעת מה באמת כתוב בפרוטוקול והוא סומך על תקינות התרגום שנעשה על-ידי הנציג.

עניין זה בדיוק נדון בשנת 2016 בבית הדין לעררים בירושלים. באותה פרשה דובר על ראיון סימולטני שנערך לנתינת קזחסטן בת זוג לישראלי. הראיון נערך בנציגות הקונסולרית של ישראל בבירת קזחסטן, השיחה התקיימה בשפה הרוסית ותועדה בפרוטוקול בעברית. בסוף הראיון לא תורגם הפרוטוקול לשפת המרואיינת.

כאשר משרד הפנים סירב לבקשה בנימוק של סתירות שנפלו בראיון, בני הזוג תקפו את קביעות המדינה ולבסוף עתרו לבית הדין לעררים. כפי שהתברר, בפרוטוקול הראיון נפלו שגיאות ואי-דיוקים רבים שמקורם, כפי הנראה, בתרגום לקוי או בהבנה שגויה של תשובות המרואיינת. כאשר דברים אלה נבדקו בקפידה על-ידי ב"כ המוזמנת והוצגו כדבעי בפני הדיין, בית הדין הסכים עם טענות העוררים וביטל את החלטתו של משרד הפנים.

הדיין חלבגה ציין בפסק דינו (28.9.16) כי במהלך ראיונות סימולטניים אין להסתפק בהסבר בעל-פה לגבי תוכן הפרוטוקול, אלא יש לערוך את הפרוטוקול גם בשפת המרואיין על מנת לאפשר לו לעיין בו ולאשר את תוכנו. לבסוף הדיין ביטל את ההחלטה, החזיר את התיק לבדיקה נוספת ברשות וחייב את המדינה בהוצאות.

חשוב להבין שניתן להתמודד ביעילות עם סירובים של משרד הפנים ורשות האוכלוסין רק בעזרת עורך דין שמצוי לחלוטין בתחום דיני אשרות, מעמד, אזרחות, מעמד הומניטרי, מיצוי זכויות שבות ועד, ועוסק בכך יום ביומו.

4427-15

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

על הוועדה ההומניטרית

בן הזוג נפטר או נפרדתם? הוויזה מבוטלת

שוב על הוועדה ההומניטרית

מי זכאי לקבל מעמד בישראל?

איך משכנעים את משרד הפנים בכנות הקשר הזוגי?

גיור בחו"ל וחוק השבות

כיצד מסדירים מעמד בישראל לבן זוג זר?

על עבודתה של הוועדה ההומניטרית

חוק השבות ועבר פלילי

הוכחת יהדות לצורכי חוק השבות

מאמרים ברוסית

 

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה