משרד הפנים סירב להמשיך להסדיר מעמד בישראל לאלמנתו הזרה של אזרח ישראלי שנפטר והותיר אחריו שני ילדים קטנים, אך בית המשפט סבר אחרת

לא אחת כתבנו על נושא מורכב זה שעניינו אי-השלמת הליך הסדרת מעמד בישראל מכוח קשר זוגיות. כאשר פוקע הקשר בטרם השלים בן הזוג הזר את הליך איחוד המשפחות, מתעוררות שאלות בכל הנוגע להמשך שהייתו בישראל. נטייתו הראשונית של משרד הפנים – להפסיק את ההליך ולהורות לבן הזוג הזר לחזור למדינת מוצאו.

אך הדין אינו תמיד מצדיק זאת. כפי שהסברנו במאמרים קודמים, משרד הפנים ורשות האוכלוסים מחויבים לפעול במצבים אלה בהתאם לנוהל ספציפי בדבר הפסקת ההליך המדורג עקב פקיעת הקשר. הנוהל מבחין בין הסיבות האפשריות להפסקת הקשר הזוגי וכן מתייחס לנסיבות נוספות, כגון משך הקשר, כנותו, האם נותרו ילדים קטינים מהקשר, האם מדובר בפרידה או במות בן הזוג, מידת הזיקה של הזר לישראל ועוד.

אך כאמור הנטייה של משרד הפנים, כפי שמלמד הניסיון, להימנע ככל שניתן מהסדרת מעמדם של זרים לאחר פקיעת הקשר הזוגי, ולעתים נדרשים התערבות וניהול מערכה עיקשת אל מול משרד הפנים כדי להשאיר ולהציל את מרכז החיים של הזר בישראל.  

מקרה שנדון באחרונה (10.10.18) בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים מדגים את הסוגיה. באותה פרשה דובר על אזרחית אזרבג'אן שנישאה לישראלי, פתחה עמו בהליך המדורג ולימים נולדו מהקשר שני ילדים. אלא שכשנתיים לאחר שקיבלה הזרה רישיון לישיבת ארעי (א/5) נפטר בן הזוג שמכוח הקשר איתו קיבלה האישה מעמד זמני.

למרות העובדה שהמנוח הותיר אחריו שני ילדים קטנים (אזרחי ישראל, כמובן) ואלמנה צעירה, משרד הפנים סירב לאפשר לה להמשיך את החיים בישראל ולגדל בארץ את ילדיה, והורה לאלמנה לשוב לאזרבג'אן. בקשתה של האלמנה הועברה לדיון בפני הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים, אך המלצתה הייתה שלא להעניק לאישה מעמד בישראל.

האלמנה פנתה לבית הדין לעררים, אך עררה נדחה ונקבע שזיקותיה לארץ המוצא חזקות יותר מאשר לישראל. היא לא ויתרה וערערה על פסק הדין לבית המשפט לעניינים מנהליים. השופט עודד שחם שנדרש לעניין למד היטב את טענות וראיות הצדדים, ולבסוף החליט לקבל את הערעור.

השפט חלק על מסקנות בית הדין לעררים בכל הנוגע לעריכת מבחן הזיקות ולקביעה לאיזו מדינה קיימת לאלמנה זיקה חזקה יותר. עודד שחם יישם בניתוח שלו את פסק דינו החדש של בית המשפט העליון שעוסק בהפסקת ההליך המדורג עקב אלימות במשפחה. באותו עניין הסביר בית המשפט העליון (בר"ם 7938/17) שכאשר נותרים לאחר פירוק הקשר ילדים קטנים יש לראות בעובדה זו כשלעצמה מעין חזקת זיקה לישראל.

השופט עודד שחם קבע כי אותו היגיון לחלוטין ישים גם במקרים של הפסקת ההליך המדורג עקב מות בן הזוג, כפי שאירע בעניין שנדון בפניו, והוא קבע שלאור גיל הילדים ויתר נסיבות העניין (גילה הצעיר של האלמנה, כנות הקשר עם האזרח שנפטר, היחס של משפחת המנוח אל האלמנה והילדים ועוד) טעתה הוועדה ההומניטרית בכל הנוגע לעריכת מבחן הזיקות. בית המשפט סבר אם כן, בשונה מעמדת הרשות, כי למשפחה זיקה עודפת לישראל דווקא, ולא לאזרבג'אן.  

אך לא זו בלבד שבית המשפט ביטל את החלטת המדינה, אלא שבאופן חריג למדי הוא הורה למשרד הפנים להנפיק לאלמנה רישיון לישיבת קבע.

חשוב לזכור שניתן להתמודד ביעילות עם החלטות שגויות של רשות האוכלוסין רק באמצעות עורכי דין שמתמחים בענייני הגירה, אשרות, מעמד ומשרד הפנים.

[8426-09-18]

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

על הוועדה ההומניטרית

בן הזוג נפטר או נפרדתם? הוויזה מבוטלת

שוב על הוועדה ההומניטרית

מי זכאי לקבל מעמד בישראל?

איך משכנעים את משרד הפנים בכנות הקשר הזוגי?

גיור בחו"ל וחוק השבות

כיצד מסדירים מעמד בישראל לבן זוג זר?

על עבודתה של הוועדה ההומניטרית

חוק השבות ועבר פלילי

הוכחת יהדות לצורכי חוק השבות

מאמרים ברוסית

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה