ערר בבית הדין לעררים או ערעור בבית המשפט לעניינים מנהליים עלול להתנהל שנים. איך מונעים פקיעת אשרות ב2, ב1 או א5 עד לתום ההליך המשפטי?

באחד המאמרים הקודמים עסקנו בשאלה עד כמה מורכב לעתים לשמור על מעמד קיים תוך כדי ניהול הליכים משפטיים נגד משרד הפנים. נזכיר שרשות האוכלוסין ומשרד הפנים עושים כל שאל ידם כדי לשלול מהזר מעמד שבו הוא אוחז, לא לדאוג לפקיעתו והארכתו, ובכך לקחת ממבקש המעמד כל אפשרות להתקיים תוך כדי ההליך המשפטי.

שמירה על ב-1 או א-5 היא משימה לא פשוטה, אך לעתים בת ביצוע

נמחיש את הסוגיה באמצעות מקרה שנדון בשנת 2018 בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. באותה פרשה דובר על נתינת רומניה בשם ויטה ששהתה בישראל כעשור ולאחר מכן הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטריים. בבקשתה הסבירה כי בישראל גרות שתי אחיותיה למחצה שהן משפחתה היחידה בכל העולם.

הבקשה הועברה לבחינה בפני הוועדה הבינמשרדית ("ועדה הומניטרית") וכל זמן שהתיק היה בטיפול משרד הפנים והוועדה הוארך רישיון הישיבה הארעי (א-5) שבו אחזה ויטה.

אך כעבור כשנה וחצי משרד הפנים מסר לויטה החלטה בבקשה – הוועדה לא מצאה טעמים הומניטריים מיוחדים שמצדיקים מתן מעמד בישראל ומנכ"ל רשות האוכלוסין אימץ את המלצתה השלילית.

ערר לבית הדין לעררים נגד החלטת משרד הפנים

ויטה מיהרה לערור על ההחלטה ופנתה לבית הדין לעררים. במקביל הגישה בקשה לבית הדין שיורה למדינה להימנע למגרש אותה עד לתום ההליך וכן שיורה על הארכת האשרה שבה אחזה.

הדיין אלעד אזר ניאות לבקשה בדבר מניעת הרחקה והוציא מלפניו צו ארעי וצו-ביניים שאוסר על משרד הפנים לגרש את ויטה עד לסיום ההליך המשפטי, אך לא קיבל את הבקשה להארכת רישיון הישבה א5. הדיין סבר כי יהיה בכך משום שינוי המצב הקיים וסבר שוויטה יכולה להסתפק, בינתיים, באשרת ב1.

ערעור למחוזי בשאלה של תוקף האשרה

אך ויטה לא ויתרה וערערה על החלטה זו. לאחר עיון בראיות וטענות הצדדים שופטת בית המשפט המחוזי תמר בזק-רפפורט הסכימה עם עמדתה של ויטה וקיבלה את הערעור. בית המשפט הסביר (20.6.18) כי במועד קבלת ההחלטה השלילית של משרד הפנים ויטה אחזה ברישיון א5 בתוקף ודאגה להגיש את הערר לבית הדין לעררים לפני פקיעת אשרתה, ומי שפעל שלא כדין כשביטל לוויטה את הרישיון היה משרד הפנים.

לכן בנסיבות העניין בשמירה על א-5 לא היה משום יצירת מצב חדש אלא שמירה על המצב כפי שצריך היה להיות לולא התנהלות של משרד הפנים. בית המשפט ביטל אפוא את החלטת משרד הפנים ובית הדין לעררים והורה למדינה להנפיק לוויטה אשרת א-5 עד לתום ההליך המשפטי.

[5914-05-18]

חשוב לזכור שניתן להתמודד ביעילות עם החלטות שגויות של רשות האוכלוסין רק באמצעות עורכי דין שמתמחים בענייני הגירה, אשרות, מעמד ומשרד הפנים.

מאת ארתור בלאייר, עורך דין למעמד ומשרד הפנים

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה