אברהם וריקי סעדיה לקחו משכנתא מבנק הפועלים בשנת 1999. כמקובל, הבנק חייבם, כתנאי לקבלת המשכנתא, לבטח את חייהם.

בחלוף 5 שנים בני הזוג החליטו להעביר את הביטוחים לחברת ביטוח זולה יותר. לשם כך ניתנה לבנק הוראת קבע בהתאם. לפי מסמכי הביטוח החדש, תשלום הפרמיה הראשון היה אמור להתבצע מחשבון הבנק בחודש אפריל 2004.

אלא שהוראת הקבע לא כובדה והתשלום חזר עקב תקלה שאירעה בבנק.

מקץ מספר חודשים אברהם וריקי נתנו לבנק הוראת קבע חדשה, בסוברם שהתקלה באה על תיקונה. אלא שבדיעבד התברר כי גם הפעם הוראת הקבע לא כובדה בגלל תקלה בבנק, ותשלומי הפרמיה לא הועברו לחברת הביטוח.

בחלוף מספר חודשים נתגלה אצל אברהם גידול בלבלב. בני הזוג מיד פנו לחברת הביטוח בבקשה נוספת לערוך ביטוח חיים, אך הפעם נדחו בגלל מחלתו של אברהם. כעבור מספר שנים אברהם נפטר מהמחלה, ודרישת האלמנה לקבלת תגמולי ביטוח מהחברה נדחתה.

ריקי הגישה תביעה נגד חברת הביטוח והבנק. בית משפט השלום לא מצא לחייב את המבטח, אך קיבל את התביעה נגד הבנק. נפסק כי על הבנק לפצות את האלמנה כדי 75% מגובה הנזק שנגרם (אי-תשלום יתרת המשכנתא לסילוק עם מותו של אברהם), סך של כ-350,000 שקלים. הבנק והאלמנה לא יצאו מרוצים, וערערו על פסק הדין. אלא שהמחוזי לא מצא לשנות מהקביעה.

שופטי בית המשפט המחוזי בתל-אביב סברו שהבנק התרשל כלפי האלמנה והמנוח, והוא אחראי למרבית הנזק שנגרם. נמצא כי בפועלו ובמחדליו הבנק הפר את חובת הזהירות שבה הוא חב כלפי לקוחותיו שעה שלא וידא כי הוראות הקבע מכובדות והפרמיות משולמות לחברת הביטוח כסדרן.

השופטים סברו כי חובת הבנק לנהוג כך בנסיבות העניין הייתה מובהקת, מאחר שהוא-הוא שדרש את עריכת ביטוח החיים מבראשית, הוא שהוגדר בפוליסה כמוטב בלתי חוזר ולו, ולא לאחר, היה אינטרס ראשון במעלה לעקוב אחר תשלום הפרמיות מדי חודש.

"הבנק הינו מוטב בלתי חוזר בפוליסה, עריכת ביטוח חיים נעשתה על פי בקשתו וכתנאי ללקיחת ההלוואה, בנסיבות אלה היה רשאי הלקוח להניח כי הבנק מטפל ביעילות ובזהירות בהוראת הקבע ובהעברת הפרמיות, ועוד היה רשאי להניח כי אם תקרה תקלה יהא הבנק הראשון להזדעק ולבקש לתקן את ההפרה בטרם תבוטל הפוליסה", הסביר בית המשפט.

עם זאת, נמצא כי האלמנה ובעלה המנוח התרשלו מצדם "רשלנות תורמת" והם אחראים לנזק שנגרם להם בשיעור של 25%.

[ע"א (מחוזי – ת.א.) 34329-10-13 בנק הפועלים בע"מ נ' סעדיה (10.11.14)]

 
מאמרים נוספים בנושא:

תאונה עם רישיון נהיגה זר והזכות לפיצויים

נזקי גוף אגב נהיגה עם רישיון זר

ביטוח חיים ומשכנתא

עוד על ביטוח משכנתא וחובות הבנקים

הזכות לפנסיית שאירים

כיצד תובעים אובדן כושר עבודה?

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה