אזרחות ומעמד בישראל

צוואות וירושה

משפט מסחרי

צוואת וירושה

ירושה על פי דין

חוק הירושה קובע את סדר הירושה וחלוקת העזבון. החוק חל שעה שאין צוואה שבה המצווה החליט בעצמו כיצד יש לחלק את עזבונו. בהתאם לחוק, קודם כל מי שיורש את המנוח הם ילדיו, בן/בת זוגו והוריו. אם המנוח לא הותיר ילדים, בן זוג או הורים, תחתם יבואו אחים, דודים וכיוצאה באלה. החוק מכיר בידועים בציבור כבני זוג לכל דבר, אך מטבע הדברים מקרים מסוג זה מצריכים רף הוכחה גבוה בהרבה.

חוק הירושה מונה גם פרק נפרד המתייחס לצוואה ובהתאם להוראותיו ולפסיקה שפירשה את החוק חשיבות רבה נודעת לצורת הצוואה, לאופן עריכתה, לתוכנה ולנסיבות שאופפות את הליך עריכת הצוואה. בצוואה רשאי אדם לקבוע בעצמו מי יירש אותו, והנהנה ממש לא חייב להיות קרוב משפחתו של המצווה. המצווה, כאמור, רשאי להחליט בהקשר זה על זהות הנהנה.

סדר היורשים על פי דין

החוק קובע את סדר היורשים. יורשים על פי דין הם: מי שהיה במות המוריש בן זוגו; ילדי המוריש וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

בן-זוגו של המוריש מקבל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –

  • (1) הניח אם המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;
  • (2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון.

אם לא הניח המוריש קרוב, יורש בן הזוג את העזבון כולו. ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו, ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם. הילדים היורשים חולקים ביניהם בשווה.

החוק לא מבחין בהקשר של ירושה בין ילדים שנולדים מקשר נישואין לכאלה שנולדו מחוץ לנישואין.

עריכת צוואה

מאחר שבלא צוואה העיזבון מתחלק בהתאם לחוק, מי שאינו מעוניין שנכסיו יתחלקו באופן הקבוע בחוק, חייב להחליט בעצמו על אופן חלוקת העיזבון לאחר מותו, והדרך החוקית היחידה לעשות זאת היא הצוואה.

ישנם מספר אופנים שבהם ניתן לעשות צוואה: צוואה בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה. צוואה בעדים תיעשה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם על-ידי המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. המצווה כמובן צריך לעשות את הצוואה בדעה צלולה ובלא אונס, כפייה או השפעה בלתי הוגנת כלשהי מצד גורם אחר. המצווה צריך להבין היטב את משמעות הפעולה ואת השלכותיה.

מאמרים בנושא

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה