זרים רבים יושבים בישראל ואוחזים באשרות מסוגים שונים. ככל שחולפות השנים מתעצמת ציפייתם לקבלת מעמד של קבע בישראל. ננסה לעשות סדר ברשימה קצרה זו בשאלה באילו מקרים ניתן לשדרג מעמד ארעי מכל סוג שהוא לתושבות קבע.

 יתרונות של מעמד תושב קבע:

– אי-ויתור על אזרחות נוספת במדינה שאינה מאפשר אחיזה בשתי אזרחויות

– תנאים סוציאליים: ביטוח בריאות במסגרת קופת חולים בתנאים שלהם זכאים אזרחי המדינה, ביטוח במוסד לביטוח לאומי וזכאות לגמלאות המוסד;

– מעמד יציב וקבוע שאינו דורש הארכה מדי שנה במשרד הפנים.

מי, מתי ובאילו תנאים זכאי לקבלת מעמד של תושב קבע?

ההליך המדורג

בני זוג זרים של אזרחי ישראל שעוברים בארץ הליך מדורג של הסדרת מעמדם זכאים לקבל בסופו של ההליך מעמד של תושבי קבע. נזכיר כי כאשר מדובר בבני זוג נשואים הפרוצדורה אורכת לפחות 5 שנים שבסופן רשאי בן הזוג הזר להחליט אם להתאזרח בישראל או להסתפק במעמד של תושב קבע. במקרה של ידועים בציבור ההליך נמשך 7 שנים לפחות ובתום הפרוצדורה זכאי הזר לשדרג את מעמדו הארעי לתושב קבע.

הורה קשיש ובודד

זרים שעוברים בארץ הליך איחוד משפחות מכוח נוהל הורה קשיש זכאים לקבל בשלב מסוים מעמד של קבע. בחלוף שנתיים ממועד קבלת מעמד ארעי א5 קמה להורה הזכות לשדרג את מעמדו לתושב קבע. חשוב לזכור ששדרוג המעמד, כמו גם שמירה על המעמד הארעי, לעולם כפופים לאמות המידה הקבועות בנוהל ובפרט שמירה של מרכז חיים של ההורה והילד בישראל, היעדר מניעה פלילית, שמירה על קשר בין הילד להורה ועוד.

נינים ליהודים, דור רביעי

קטינים או מי שהגיע לישראל כקטין מכוח נוהל נינים זכאים לשדרג את מעמדם לתושב קבע. בחלוף 3 שנים מהיום שבו הוענק לקטין מעמד ארעי א5, ניתן לשדרג את מעמדו לתושב קבע. אם באותו מועד הנין טרם הגיע לגיל הבגירות, הבקשה תוגש על-ידי הוריו. אם בינתיים הנין הפך בגיר, הבקשה תוגש על-ידו. בהזדמנות זו נזכיר שוב כי שדרוג מעמד לעולם אינו נעשה בצורה אוטומטית והוא תמיד כפוף לעמידה בתנאים של שמירת מרכז חיים של כל בני המשפחה הרלוונטיים בישראל, היעדר מניעה פלילית ועוד.

הורי חיילים

גם זרים שעוברים בארץ הליך של איחוד משפחות מכוח נוהל הורי חיילים זכאים בסופו של דבר לקבל מעמד של קבע. תחילה תינתן להורה אשרת ביקור ב2 למשך 3 חודשים, לאחר מכן ישודרג המעמד לארעי (א5) ובחלוף 4 שנים מיום קבלת המעמד הארעי זכאי ההורה לשדרגו לתושב קבע.

מעמד מטעמים הומניטריים

גם לזרים שאוחזים במעמד ארעי מטעמים הומניטריים צריך להיות אופק כלשהו לשדרוג מעמדם לקבע. אלא שבהקשר זה אין נוהל מפורש ומה שיש אינו מלבב. בסוף שנת 2018 משרד הפנים הקשיח תנאים לשדרוג מעמד מארעי לקבע עבור מי שיושב בארץ מטעמים הומניטריים, ובהתאם לתיקון בנוהל זר כזה יוכל להגיש בקשה לשדרוג, על פי רוב, רק אם חלפו 10 שנים ממועד קבלת א5. אנו סבורים כי מדובר בהוראה בלתי סבירה ובלתי חוקית, כפי שהסברנו כאן, ובימים אלה אנו מנהלים הליכים בבית הדין לעררים שבהם אנו תוקפים את חוקיות התיקון.

חשוב לזכור שניתן להתמודד ביעילות עם החלטות שגויות של רשות האוכלוסין רק באמצעות עורכי דין שמתמחים בענייני הגירה, אשרות, מעמד ומשרד הפנים.

מאת ארתור בלאייר, עורך דין למעמד ומשרד הפנים

ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

על הוועדה ההומניטרית

בן הזוג נפטר או נפרדתם? הוויזה מבוטלת

שוב על הוועדה ההומניטרית

מי זכאי לקבל מעמד בישראל?

איך משכנעים את משרד הפנים בכנות הקשר הזוגי?

גיור בחו”ל וחוק השבות

כיצד מסדירים מעמד בישראל לבן זוג זר?

על עבודתה של הוועדה ההומניטרית

חוק השבות ועבר פלילי

הוכחת יהדות לצורכי חוק השבות

מאמרים ברוסית

 

 

 

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה