בשנת 2009 בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי רשות האוכלוסין השתהתה שלא כדין בבירור בקשה לאיחוד משפחה, וחייב את המדינה לכלול את פרק הזמן בהליך המדורג

במאמר אחר פירטנו את השלבים העיקריים של ההליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג זרים לישראלים. נזכיר כי בהתאם לנהלים הנוהגים במקרה של בני זוג ידועים בציבור מקבל בן הזוג הזר אשרת ביקור עם רישיון עבודה ב-1 במשך 3 שנים, לאחר מכן משודרג מעמדו לרישיון לישיבת ארעי א-5 שאותו הוא מאריך במשך 4 שנים ובסוף ההליך יוכל הזר לזכות במעמד של קבע; ובמקרה של בני זוג נשואים ניתן לזר רישיון ביקור ב-1 למשך כחצי שנה (בדרך כלל) ולאחר מכן משתדרג מעמדו לארעי א-5. בתום 4 שנים עם א-5 קמה לזר זכאות להתאזרחות בישראל.

נזכיר גם כי כל האשרות האמורות אינן ניתנות ומוארכות לזרים באופן אוטומטי וכי משרד הפנים מאריך ומשדרג את המעמד לזרים בכפוף לשורה ארוכה של בדיקות לעניין כנות הקשר הזוגי, המשך היחסים, קיום מרכז חיים משותף בישראל, הערות גורמים בעניינים פליליים וביטחוניים ועוד.

אם בשלב כלשהו של בחינת ההליך המדורג מתעוררים ספקות ביחס לאחד העניינים המפורטים לעיל, משרד הפנים רשאי להאריך ולהעמיק את הבדיקה, להתנות אותה בתנאים ועוד. אך הניסיון מלמד שלא תמיד רשות האוכלוסין מעכבת את ההליך בגלל קיומה של סיבה כזו או אחרת, אלא פשוט עקב מחדלים בתפקוד משרד הפנים. כך, לעתים זרים שזכאים לשדרוג מעמדם מ-ב/1 ל-א/5 לכל המאוחר בחלוף 6 חודשים מיום קבלת ב-1, בפועל מקבלים א-5 לאחר שנה וחצי, וזאת בלא כל סיבה מוצדקת.

מה צריך לעשות במקרה שבו משרד הפנים מעכב את קידום ההליך המדורג בלא כל הצדק? נזכיר כי במקרה אחד עקב מחדלי משרד הפנים כמעט קופחה זכותה של אלמנה לישראלי למעמד בישראל, ורק מאבק ממושך ועיקש נגד המדינה הוביל לשינוי ההחלטה.

במקרה אחר, שנדון בבית המשפט המחוזי בירושלים בשנת 2009, דובר על בעלה של ישראלית שהמתין כשנתיים וחצי לקבלת א-5, וזאת בלי שהייתה למשרד הפנים זכות לעכב את ההליך. כאשר בני הזוג פנו לבית המשפט המדינה טענה כי כל התקופה שהזר אחז באשרת ביקור אינה באה בגדר ההליך המדורג ולכן אינה צריכה להיכלל בתקופה הרלוונטית.

אלא שבית המשפט לא קיבל את טיעוני המדינה והסכים (26.1.09) עם העותרים. לאחר עיון בראיות הצדדים ושמיעת טיעוניהם השופט משה סובל הסביר בפסק דינו כי המדינה לא סיפקה כל ראיה או הסבר המניח את הדעת להשתהות הבלתי סבירה בבחינת הבקשה והורה למשרד הפנים לכלול את פרק הזמן שבו לא שודרג מעמדו של הזר בתוך ההליך המדורג.

752/06

 
ראיונות וידאו:

ככה תקבלו אשרת שהייה לבן זוג זר

משרד הפנים מסרב לתת אשרת שהייה לבן הזוג. מה עושים?

לא הסתיים הליך הסדרת המעמד, ובן הזוג נפטר או עזב. מה עושים?

מאמרים נוספים בנושא:

על הוועדה ההומניטרית

בן הזוג נפטר או נפרדתם? הוויזה מבוטלת

שוב על הוועדה ההומניטרית

מי זכאי לקבל מעמד בישראל?

איך משכנעים את משרד הפנים בכנות הקשר הזוגי?

גיור בחו"ל וחוק השבות

כיצד מסדירים מעמד בישראל לבן זוג זר?

על עבודתה של הוועדה ההומניטרית

חוק השבות ועבר פלילי

הוכחת יהדות לצורכי חוק השבות

מאמרים ברוסית

שינוי גודל גופנים
צרו קשר
* שדות חובה